Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

Hoe vraag je een subsidie strategische transformatiesteun aan?

De regeling is permanent open voor het indienen van aanvragen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.

Mochten er bij de uitwerking van de steunaanvraag vragen of onduidelijkheden zijn, kan je steeds gratis bij het team van bedrijfsadviseurs terecht.

 • 1

  Een kwalitatief transformatieplan met een investerings- en een opleidingsdeel moet worden opgesteld conform de Leidraad voor de opmaak van het transformatieplan.

  Agentschap Innoveren & Ondernemen verstuurt na aanmelding een link naar de onderneming. Via deze link kan je de aanvraag verder aanvullen.

  Je moet de aanvraag indienen in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de transformatie-investeringen en/of de transformatieopleidingen werkelijk starten, aangezien de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand is die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

 • 2

  Zodra de aanvraag is aangevuld verstuurt Agentschap Innoveren & Ondernemen een elektronische ontvangstmelding naar de onderneming. Daarin wordt bevestigd dat de steunaanvraag goed werd ontvangen en is geregistreerd. Ook de vroegst mogelijke startdatum van het project wordt meegedeeld.

 • 3

  Agentschap Innoveren & Ondernemen gaat na of de aanvraag ontvankelijk is.

  Agentschap Innoveren & Ondernemen gaat onder andere na:

  • of de aanvraag volledig is, inclusief alle verplichte bijlagen:
   • een kwalitatief transformatieplan met een investerings- en een opleidingsdeel, opgesteld conform de Leidraad voor de opmaak van het transformatieplan
   • als er in de onderneming een ondernemingsraad is, het bewijs dat het transformatieplan aan de ondernemingsraad is voorgelegd
   • het bewijs van het aantal personen (niet het aantal VTE’s) dat je tewerkstelt tijdens het laatste kwartaal vóór de indiening van de aanvraag, aan de hand van een RSZ-attest, een gedetailleerde aangifte bij de RSZ of een gedetailleerde aangifte bij het Sociaal Secretariaat van het referentiekwartaal
   • als er meer dan vijf vestigingen zijn, een lijst met de adressen van de overige vestigingen
   • een gedetailleerd overzicht van de investeringen
   • een gedetailleerd overzicht van de opleidingen
   • de bepaling grootte onderneming
   • het financieel plan waaruit blijkt of de onderneming over voldoende financieringscapaciteit beschikt
   • de rekenmodule onderneming in moeilijkheden
   • het kostenmodel
   • een grondige recent uitgevoerde concurrentieanalyse
   • een klimaatplan of toelichting van het klimaatplan
  • of het effectief gaat om een strategisch transformatieproject aan de hand van het meegestuurde transformatieplan
 • 4

  Aan de hand van het meegestuurde transformatieplan beoordeelt de Commissie Strategische Steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen het ingediende project en zal ze vervolgens een gemotiveerd steunvoorstel doen aan de bevoegde minister.

  Aanvragen kan enkel via de roze knop ‘Aanvragen’ in het menu hierboven.

  De aanvraag gebeurt in twee stappen:

  1. De eerste stap is de registratiestap (een dossieraanvraag opstarten). Nadat je je geregistreerd hebt, ontvang je per e-mail een link naar de aanvraag. 
  2. Je kan via de link jouw aanvraag invullen en indienen. Enkel de rechtsgeldig vertegenwoordiger van een onderneming kan een aanvraag indienen. Zolang je de aanvraag niet definitief hebt ingediend, kun je via deze link steeds terugkeren naar jouw aanvraag om ze te vervolledigen.

  Het toegangsbeheer

  De controle van je identiteit gebeurt op basis van je rijksregisternummer. Je kan aanmelden met:

  1. de elektronische identiteitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer
  2. Itsme
  3. het federaal token
  4. een beveiligingscode via app
  5. een beveiligingscode via sms

  Bij een eerste gebruik zal je de digitale sleutel van je aanmeldkeuze moeten activeren. Lees de informatiepagina's.

  Wat als ik geen e-ID kaartlezer heb? Of als ik de pincode van mijn identiteitskaart ben vergeten? 

  Geen enkel probleem. Het is ook mogelijk je te identificeren via de ‘Itsme-app’. Deze is makkelijk te installeren op je smartphone met behulp van je bankkaart. Meer uitleg over het gebruik van de Itsme-app

  Hulp nodig bij het aanmelden? 

  Bel, mail of chat gratis met 1700, het infonummer van de Vlaamse overheid.

  Ben je de wettelijk vertegenwoordiger van jouw onderneming? 

  Ben je niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de onderneming, dan stop je bij de samenvatting en stuur je de link door naar de rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om in te dienen. Je kan zelf nagaan wie de wettelijk vertegenwoordiger is voor je onderneming in de KBO Public Search. Geef daar je ondernemingsnummer in en je krijgt de informatie over jouw onderneming die in de KBO is geregistreerd. Bij ‘functies’ zie je de naam van jouw wettelijk vertegenwoordiger.

  Contact

  Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.