Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Welke voorwaarden zijn verbonden aan een piloottraject bio-gebaseerde toepassingen?

De steunaanvraag zal worden geëvalueerd volgens de in de handleiding gepubliceerde evaluatiecriteria.

Voor de inhoudelijke evaluatie zal de ontvankelijkheid van het project worden bepaald a.d.h.v. volgende regels:

Ontvankelijkheidscriteria

  • De aanvrager is een onderneming (of er is minstens een duidelijke aanzet tot een onderneming), met operationele activiteiten in het Vlaams Gewest.
  • De aanvrager is een kmo (definitie). In dit verband werd een ondertekende verklaring op eer bezorgd.
  • Aanvrager mag geen onderneming in moeilijkheden zijn.
  • De berekening werd bezorgd van het netto bedrijfskapitaal om de cofinancieringscapaciteit (aandeel van het project op eigen kosten) te garanderen.
  • Er is samenwerking (in onderaanneming) met een pilootinfrastructuur die als dienstverlener geregistreerd is voor de kmo-portefeuille (pijler advies); de offerte voor deze onderaanneming is toegevoegd en het bedrag bedraagt minimaal 60% van de totale projectbegroting.
  • De verklaringen zijn correct ondertekend.
  • De informatie gevraagd in het aanvraagformulier is aanwezig.
  • De DNSH-analyse i.v.m. “geen significante schade berokkenen” werd onderbouwd.
  • De regels zoals geformuleerd in de toelichting bij de aanvraag zijn gerespecteerd, in het bijzonder inzake de taal (Nederlands) en de omvang van de aanvraag (maximaal 10 pagina’s, exclusief verplichte bijlagen).
  • De projectduur bedraagt maximaal 1 jaar (mits verantwoording uit te breiden tot maximaal 2 jaar).

Evaluatiecriteria

In de handleiding vind je een gedetailleerde beschrijving van de evaluatiecriteria. We raden je aan om je project hieraan af te toetsen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail