Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is een ‘Piloottraject bio-gebaseerde toepassingen’?

Kmo’s kunnen met een piloottraject bio-gebaseerde toepassingen een steunaanvraag doen om in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject te lopen dat hen ondersteunt bij het testen van de haalbaarheid van de opschaling van een bio-gebaseerde toepassing (TRL: 4-7). Als kwaliteitsborging en garantie voor inbedding in het Vlaamse ecosysteem worden enkel aanbieders van pilootinfrastructuur geregistreerd voor de kmo-portefeuille pijler ‘advies’ aanvaard.

De focus van de projecten ligt op opschalings/demo-activiteiten. Dit betekent dat er een voldoende maturiteit voorhanden is bij de start van het project (proof of concept op experimentele schaal) maar dat er nog geen commerciële uitrol mogelijk is. Loutere registratie- of certificatiekosten van een reeds uitontwikkeld product komen niet in aanmerking. Projecten die reeds te ver gepositioneerd zijn in de industrialisatie- en/of commercialisatiefase komen niet voor steun in aanmerking.

Herbekijk de online infosessie van 26 augustus 2021

Meer informatie bij de VLAIO bedrijfsadviseurs

Onze VLAIO bedrijfsadviseurs begeleiden en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Ze ondersteunen je ook bij het indienen van een projectvoorstel voor een ‘Piloottraject bio-gebaseerde toepassingen’. Neem contact op met onze bedrijfsadviseurs voor begeleiding bij jouw projectaanvraag.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail