Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Welke kosten komen in aanmerking voor een piloottraject biogebaseerde toepassingen?

Welke activiteiten in je project komen in aanmerking voor subsidie?

In essentie omvat de begroting de kosten voor het gebruik van pilootinfrastructuur bij een externe dienstverlener (in te brengen onder ‘externe prestaties’). Deze activiteiten vormen de kern van het project. De hieraan verbonden kosten omvatten minstens 60% van de totale projectbegroting. De aanvrager kan ook eigen kosten inbrengen tot een maximum van 40% van de projectbegroting.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

De subsidie voor een piloottraject bio-gebaseerde toepassingen wordt bepaald op basis van de projectbegroting.

Je dient een begroting in via dit rekenblad opgesteld door het agentschap. Lees ook de toelichting bij het invullen van dit rekenblad. Voor alle opgegeven kosten gaat het agentschap na of ze kunnen aanvaard worden in het kader van het project en de ermee gerelateerde steunbare activiteiten. Op basis daarvan komt het agentschap tot een aanvaarde begroting, waarop de subsidie wordt berekend.

De subsidie

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting.

Het subsidiepercentage bedraagt 45% voor kleine ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen.

De steun bedraagt minimaal € 20.000 en maximaal € 100.000.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail