Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor een piloottraject bio-gebaseerde toepassingen?

 • 1

  Onderaan deze pagina bij ‘documenten’ staat een overzicht van alle documenten die nodig zijn voor het voorbereiden van je projectaanvraag.

  Bij het invullen van je aanvraag, moet je een aantal templates invullen en opladen:

  Daarnaast zal je gevraagd worden om informatie van financiële aard je onderneming te verstrekken (tussentijdse/voorlopige cijfers, eventueel een nog niet neergelegde jaarrekening, indien relevant een blokdiagram met aandeelhouders en participaties (template kmo  en voorbeeld blokdiagram).

  Best neem je vooraf de criteria waarop het agentschap ‘Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen’ beoordeelt door. Deze zijn terug te vinden als bijlage van de handleiding. Probeer zelf de aanvraag in te vullen en toets je plannen en oplossingen voor mogelijke problemen met de juiste mensen.

 • 2

  Het indienen van een aanvraag gebeurt digitaal en doe je via de roze knop bovenaan deze pagina (vanaf midden september 2021). 

  Het aanmelden op het portaal verloopt via het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (met elektronische identiteitskaart (eID) of een van de andere opties). Personen die niet over een eID of gelijkgestelde kaart beschikken, hebben de mogelijkheid om een mandaat te geven aan een Belgisch contactpersoon voor het indienen van de aanvraag.

  De eerste stap bij digitale indiening is de registratie stap (pre-aanvraag).

  Nadat je je geregistreerd hebt, ontvang je als hoofdaanvrager per e-mail een specifieke link om de aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden.

  Heb je geen mandaat bekomen om de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap van de aanvraagprocedure en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. 

  Hierna ontvang je een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag in pdf formaat.

  Na indiening kan je niets meer wijzigen! Dus controleer vooraf of alles correct is ingevuld en alle ingegeven cijfers (begroting, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates.

 • 3

  Na het indienen wordt je project getoetst aan de evaluatiecriteria en zal het agentschap een beslissing nemen over het al dan niet verlenen van steun voor je aanvraag.

  Eens de beslissing genomen, word je daar schriftelijk van op de hoogte gesteld en wordt ook de motivering van de beslissing meegedeeld. Bij positieve beslissing komt een overeenkomst tot stand.

  De toegekende steun kan afhankelijk gemaakt worden van specifieke voorwaarden bij de start of tijdens de uitvoering van het project. Deze voorwaarden kunnen van organisatorische, inhoudelijke of financiële aard zijn.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail