Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Bij de omschakeling naar een circulaire economie speelt ook de bio‐economie een belangrijke rol speelt. In een bio‐economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen zoals bio-gebaseerde producten. 

Om een nieuw idee te laten evolueren naar een nieuwe bedrijfsontwikkeling en effectieve marktintroductie dient een heel traject van opschaling afgelegd te worden. Ondersteuning van een onderneming die bij deze experimentele ontwikkeling gebruik wil maken van pilootinfrastructuur is momenteel reeds mogelijk binnen het regulier steuninstrument Ontwikkelingsproject. 

Met deze oproep willen we drempelverlagend en sensibiliserend werken voor kleinere bedrijven en kleinere projecten die nood hebben aan pilootinfrastructuur-testen voor toepassingen in de bio-economie. 

De projectoproep wordt opgevat als een oproep met continue indiening tot uitputting van de middelen.

Bekijk de online infosessie van 26 augustus 2021

Medegefinancieerd door de EU

Samengevat

Voor wie?
kmo's in de bio-economie (uit industrie, primaire landbouw en aquacultuur)
Voor wat?
testen van de haalbaarheid van het opschalen van een bio-gebaseerde toepassing
Bedrag
45% tot 35% van de projectbegroting – minimaal € 20.000 en maximaal € 100.000

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail