O&O haalbaarheidsstudie

Opgelet! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.

Welke kosten komen in aanmerking voor een O&O Haalbaarheidsstudie?

Welke activiteiten in je project komen in aanmerking voor subsidie?

In principe komen alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de ontwikkeling van je innovatie en het valideren van de resultaten, voor subsidie in aanmerking.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald ?

De subsidie voor een O&O Haalbaarheidsstudie wordt bepaald op basis van de projectbegroting. Deze omvat alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren: 

  • de personeelskosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten)
  • de overheadkosten en de werkingskosten van de bedrijfspartners
  • externe prestaties zoals medewerkers op factuurbasis en de uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers;
  • investeringskosten die rechtreeks verband worden met de uitvoering van het project. Hierbij komt de afschrijvingskost in aanmerking voor steun

Je dient een begroting in via een rekenblad (zie documenten) opgesteld door het agentschap. Lees ook de toelichting bij het invullen van dit rekenblad. Voor alle opgegeven kosten gaat het agentschap na of ze kunnen aanvaard worden in het kader van het project en de ermee gerelateerde steunbare activiteiten. Op basis daarvan komt het agentschap tot een aanvaarde begroting, waarop de subsidie wordt berekend.

De subsidie

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basispercentage eventueel aangevuld met toeslagen.

Het basissteunpercentage voor een haalbaarheidsstudie is 40%.

Toeslagen:

  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het totale steunpercentage is begrensd tot maximaal 50%.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail