O&O haalbaarheidsstudie

Welke kosten komen in aanmerking voor een O&O Haalbaarheidsstudie?

Welke activiteiten in je project komen in aanmerking voor subsidie?

In principe komen alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de ontwikkeling van je innovatie en het valideren van de resultaten, voor subsidie in aanmerking.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald ?

De subsidie voor een O&O-Haalbaarheidsstudie wordt bepaald op basis van de projectbegroting. Deze omvat alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren: 

  • de personeelskosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten)
  • de overheadkosten en de werkingskosten van de bedrijfspartners
  • externe prestaties zoals medewerkers op factuurbasis en de uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers
  • investeringskosten die rechtstreeks verband worden met de uitvoering van het project. Hierbij komt de afschrijvingskost in aanmerking voor steun

Je dient een begroting in via een rekenblad (template projectbegroting) opgesteld door VLAIO. Lees ook de toelichting bij het invullen van dit rekenblad. Voor alle opgegeven kosten gaat VLAIO na of ze kunnen aanvaard worden in het kader van het project en de ermee gerelateerde steunbare activiteiten. Op basis daarvan komt VLAIO tot een aanvaarde begroting, waarop de subsidie wordt berekend.

De subsidie

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basispercentage eventueel aangevuld met toeslagen.

Het basissteunpercentage voor een haalbaarheidsstudie is 40%.

Toeslagen:

  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het totale steunpercentage is begrensd tot maximaal 50%.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.