Bizar licht boven brug - foto van unsplash

Onderzoeksproject

Vanaf 1 mei 2024 een experiment om economische impact voor Vlaanderen ook via groei in arbeidsproductiviteit aan te tonen! Meer info in het toelichtingsdocument.

Terug naar Vervolgstappen

Beroep aantekenen onderzoeksproject

Werd uw projectvoorstel volgens u niet correct beoordeeld? Dan kan u een herziening van de beslissing aanvragen.

Wettelijk kader

De voorwaarden om een herziening aan te vragen worden beschreven in hoofdstuk 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen. U vindt deze ook toegelicht in de referentiedocumenten in de beslissing tot subsidietoekenning. 

Welke info vindt u in dit besluit?

Hieronder vindt u een korte toelichting bij de tekst uit het besluit van de Vlaamse Regering. Deze toelichting is enkel informatief en dient niet ter vervanging van de reglementaire tekst die steeds voorrang heeft.

 • 1

  U kan een herziening vragen van volgende beslissingen:

  • Onontvankelijkheid;
  • Weigering van de selectie van de steunaanvraag;
  • Weigering van toekenning van steun
  • Ingebrekestelling
  • Herziening van de steun
  • Niet-aanvaarding van de melding van niet-terugbetaling in geval van terugbetaalbaar voorschot
  • Terugvordering van steun

  Een verzoek tot herziening is niet mogelijk als een beslissing wordt genomen op basis van het niet tijdig indienen van de verslaggeving of het niet tijdig storten van de betalingen aan een onderzoeksorganisatie.

 • 2

  Een verzoek moet worden ingediend binnen de dertig werkdagen na de kennisgeving van de beslissing. U kan een verzoek tot herziening richten per mail aan bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be of per post naar dit adres.

 • 3

  Binnen de vijf werkdagen na uw verzoek tot herziening ontvangt u een schriftelijke ontvangstmelding.

  Het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen beslist binnen de zestig werkdagen na ontvangst over uw verzoek. Deze termijn wordt verlengd met dertig werkdagen indien het beslissingscomité beroep doet op een extern deskundige voor bijkomend advies.

  Binnen de twee werkdagen na de beslissing van het beslissingscomité wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.