Terug naar Voorwaarden

Wat zijn aanvaardbare rechtsvormen?

Om steun te kunnen genieten dient een onderneming over een aanvaardbare rechtsvorm te beschikken.

Deze rechtsvormen zijn:

 • de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
 • handelsvennootschappen van privaat recht met rechtspersoonlijkheid
 • burgerlijke vennootschappen van privaatrecht met handelsvorm
 • buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut

(Art. 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten)

Handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn (art. 2 Wetboek van Vennootschappen):

 • naamloze vennootschap, nv
 • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bvba
 • coöperatieve vennootschap, cvba of cvoa
 • vennootschap onder firma, vof
 • gewone commanditaire vennootschap, Comm.V
 • commanditaire vennootschap op aandelen, Comm.V.A
 • economisch samenwerkingsverband, esv
 • Europese vennootschap, se
 • Europese Coöperatieve vennootschap, sce

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen niet in aanmerking:

 • de tijdelijke handelsvennootschap
 • de feitelijke vereniging
 • de stille handelsvennootschap
 • de maatschap

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail