Kmo-portefeuille

Terug naar Voorwaarden

Werkende in een bedrijf

Wat is een "werkende" in een bedrijf? Dit is een persoon die voldoet aan één van de volgende beschrijvingen:

  • een persoon die binnen een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is en zijn activiteit uitoefent binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
  • een persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een natuurlijk persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
  • een helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
  • een meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)

Is de zaakvoerder een vennootschap, dan komen de werkenden van deze zaakvoerende vennootschap niet in aanmerking voor steun.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.