bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Heropstartlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Het beschikbare budget van de heropstartlening is uitgeput.

Wat is de heropstartlening

De doelstelling van de heropstartlening is de financiering van de herbevoorrading en de heropstart van activiteiten van steunaanvragers in 2021. 

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent op jaarbasis. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019. 

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. De trimestriële terugbetalingen in gelijke schijven gebeuren na een vrijgestelde periode van 12 maanden vanaf datum van de leningsovereenkomst. De heropstartlening heeft een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 750.000. 

Een steunaanvrager kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen. Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de € 50.000 wordt voor het gedeelte van de lening dat € 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail