bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Heropstartlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Het beschikbare budget van de heropstartlening is uitgeput.

Hoeveel bedraagt de heropstartlening?

De steunaanvraag kan betrekking hebben op aankopen bij meerdere toeleveranciers van goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met volgende roosters uit de btw-aangifte:

  • rooster (81): aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen
  • rooster (82): aankoop van diensten en diverse goederen;
  • rooster (83): aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen;

De voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 (het uiterste moment van de aanvraag). De steunaanvrager kan maximaal honderd facturen inbrengen per lening. De steunaanvrager geeft voor elke ingebrachte factuur minstens de datum en het volgnummer van de factuur, de identiteit van de onderneming die de factuur uitschrijft, en de prijs exclusief btw.

De totale omvang van de twee leningen is beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen uit rooster 81 van de btw-aangifte in het referentiejaar 2019 met een maximum van € 750.000. Maximaal 25% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met de aankoop van diensten en diverse goederen (rooster 82) of aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen (rooster 83). 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen vraagt de aankopen van handelsgoederen in 2019 op via rooster 81 van de btw-aangifte, als dat mogelijk is. Als de gegevens niet opgehaald kunnen worden, of als de steunaanvrager de gegevens niet correct vindt, bewijst de steunaanvrager de omvang van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019. Steunaanvragers die hun activiteit pas na het referentiejaar 2019 in bijberoep of hoofdberoep hebben opgestart, kunnen maximaal € 50.000 lenen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail