vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

Hoe vraag je de subsidie ecologisch en veilig transport aan?

De aanvraag 2021 kan ingediend worden tot en met 17 december 2021.

Wijzigingen vanaf aanvraag 2021

Vanaf de aanvraag 2021 wijzigen de gesteunde maatregelen van de subsidie voor ecologisch en veilig transport. De wijzigingen zijn bedoeld om meer bij te dragen tot een ecologisch en verkeersveilig transport. Een aantal maatregelen worden niet meer gesteund omwille van een wettelijke verplichting en andere minder of niet meer omwille van couranter geworden technologie of niet direct verbonden met het vrachtvoertuig. Download de nieuwe lijst gesteunde maatregelen voor de aanvraag 2021 (xlsx).

De maximum steun van € 5.000 per vrachtvoertuig en de maximum steun van € 100.000 per drie opeenvolgende kalenderjaren blijven aangehouden. De uitgaven van maatregelen die nieuw zijn of waren vanaf 1/1/2017 komen in aanmerking voor steun. Enkel maatregelen en voertuigen die nog niet eerder in aanmerking zijn gekomen voor steun, kunnen opgegeven worden in de steunaanvraag 2021.

Aanvraagprocedure

Gebruik Google Chrome of Apple Safari om naar de aanvraagapplicatie te gaan. Lees ook de handleiding voor de steunaanvraag.

Per kalenderjaar kan een onderneming één digitale steunaanvraag doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven minimaal € 1.000 te bedragen.

De maximum subsidie per motorvoertuig (vrachtwagen, trekker) bedraagt € 5.000. Het voertuig dient bij de steunaanvraag ingeschreven te zijn bij de DIV en bijgevolg over een kentekenbewijs te beschikken. 

De wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een steunaanvraag indienen (E-ID en kaartlezer, federaal token, …). Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen bankrekeningnummer.

Heb je geen toegang dan kan je dit aanvragen via het Vlaams toegangsbeheer: overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer. Hulp hierbij nodig? Contacteer de Vlaamse Infolijn.

Na het indienen zal je een bevestigingsmail ontvangen met de boodschap dat de aanvraag correct is ontvangen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail