vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

Hoe vraag je de subsidie ecologisch en veilig transport aan?

De aanvraag 2022 stond open van 17 mei tot en met 16 december 2022.

Wijzigingen vanaf aanvraag 2022

De maximum steun per vrachtvoertuig wijzigt naar € 3.000 voor de aanvraag 2022 (€ 1.500 voor de aanvraag 2023). De maximum steun van € 100.000 per drie opeenvolgende kalenderjaren blijft aangehouden. De uitgaven van maatregelen die nieuw zijn of waren vanaf 1/1/2017 komen in aanmerking voor steun. Enkel maatregelen en voertuigen die nog niet eerder in aanmerking zijn gekomen voor steun, kunnen opgegeven worden in de steunaanvraag.

Vanaf de aanvraag 2021 wijzigden de gesteunde maatregelen van de subsidie voor ecologisch en veilig transport. De wijzigingen zijn bedoeld om meer bij te dragen tot een ecologisch en verkeersveilig transport. Een aantal maatregelen worden vanaf de aanvraag 2021 en volgende niet meer gesteund omwille van een wettelijke verplichting en andere minder of niet meer omwille van couranter geworden technologie of niet direct verbonden met het vrachtvoertuig. Download de nieuwe lijst gesteunde maatregelen voor de aanvraag 2021 en volgende (xlsx).

Aanvraagprocedure

Gebruik Google Chrome of Apple Safari om naar de aanvraagapplicatie te gaan. Lees ook de handleiding voor de steunaanvraag.

Per kalenderjaar kan een onderneming één digitale steunaanvraag doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven minimaal € 1.000 te bedragen.

De maximum subsidie per motorvoertuig (vrachtwagen, trekker) bedraagt € 3.000 voor de aanvraag 2022 (€ 1.500 voor de aanvraag 2023). Het voertuig dient bij de steunaanvraag ingeschreven te zijn bij de DIV en bijgevolg over een kentekenbewijs te beschikken. 

De wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een steunaanvraag indienen (E-ID en kaartlezer, federaal token, …). Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen bankrekeningnummer.

Heb je geen toegang dan kan je dit aanvragen via het Vlaams toegangsbeheer: overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer. Hulp hierbij nodig? Contacteer de Vlaamse Infolijn.

Na het indienen zal je een bevestigingsmail ontvangen met de boodschap dat de aanvraag correct is ontvangen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail