De aanvraagapplicatie kan tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens het installeren van een nieuwe versie

Aanvraagprocedure

Per kalenderjaar kan een onderneming één digitale steunaanvraag doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven minimaal € 1.000 te bedragen.

 

De aanvraag 2019 staat open vanaf 4 februari 2019. De maximum subsidie per motorvoertuig werd verhoogd tot 5.000 euro. 

Deze verhoging zal later dit jaar ook toegepast worden op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers zullen hiervan voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld.

 

De wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een steunaanvraag indienen (E-ID en kaartlezer, federaal token, …). Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen bankrekeningnummer.

Heb je geen toegang dan kan je dit aanvragen via het Vlaams toegangsbeheer: overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer. Hulp hierbij nodig? Contacteer de Vlaamse Infolijn.

Na het indienen zal je een bevestigingsmail ontvangen met de boodschap dat de aanvraag correct is ontvangen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail