Aanvraagprocedure

Per kalenderjaar kan een onderneming één digitale steunaanvraag doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven minimaal € 1.000 te bedragen.

 

De aanvraag 2018 staat open tot en met zondag 9 december 2018!

 

De wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een steunaanvraag indienen (E-ID en kaartlezer, federaal token, …).

Heb je geen toegang dan kan je dit aanvragen via het Vlaams toegangsbeheer: overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer. Hulp hierbij nodig? Contacteer de Vlaamse Infolijn.

Na het indienen zal je een bevestigingsmail ontvangen met de boodschap dat de aanvraag correct is ontvangen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail