Momenteel kan subsidie ecologisch en veilig transport niet aangevraagd worden

Aanvraagprocedure

Gebruik Google Chrome, Microsoft Edge of Apple Safari om naar de aanvraagapplicatie te gaan. Lees ook de handleiding en toelichting (zie documenten) voor de steunaanvraag.

Per kalenderjaar kan een onderneming één digitale steunaanvraag doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven minimaal € 1.000 te bedragen.

 

De maximum subsidie per motorvoertuig (vrachtwagen, trekker) bedraagt 5.000 euro. Het voertuig dient bij de steunaanvraag ingeschreven te zijn bij de DIV en bijgevolg over een kentekenbewijs te beschikken. 

 

De wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een steunaanvraag indienen (E-ID en kaartlezer, federaal token, …). Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen bankrekeningnummer.

Heb je geen toegang dan kan je dit aanvragen via het Vlaams toegangsbeheer: overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer. Hulp hierbij nodig? Contacteer de Vlaamse Infolijn.

Na het indienen zal je een bevestigingsmail ontvangen met de boodschap dat de aanvraag correct is ontvangen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail