Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

Terug naar Voorwaarden

Wat zijn aanvaardbare rechtsvormen voor de ecologiepremie+?

Om steun te kunnen genieten dient een onderneming over een aanvaardbare rechtsvorm te beschikken (Art. 5/2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest).

Deze rechtsvormen zijn:

 • De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
  • De eenmanszaak
  • De beoefenaar van een vrij beroep
 • Handelsvennootschappen van privaat recht met rechtspersoonlijkheid
  • Naamloze vennootschap (nv)
  • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba, ebvba, s-bvba of bv)
  • Coöperatieve vennootschap (cvba, cvoa of cv)
  • Vennootschap onder firma (vof)
  • Commanditaire vennootschap (comm.v of comm.v.a)
  • Economisch samenwerkingsverband (esv)
  • Europese vennootschap (se)
  • Europese Coöperatieve vennootschap (sce)
 • Buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut

Volgende ondernemingen komen niet in aanmerking:

 • De vereniging zonder winstoogmerk of –uitkering (vzw)
 • De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid
 • De feitelijke vereniging
 • De stille handelsvennootschap
 • De tijdelijke handelsvennootschap

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail