Hoe wordt de ecologiepremie uitbetaald?

De subsidie wordt aan de onderneming uitbetaald in drie schijven

Schijf 1

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie op voorwaarde dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt online de uitbetaling van de schijf aan;
  • de onderneming heeft de ecologie-investeringen gestart;

Schijf 2

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie op voorwaarde dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt online de uitbetaling van de schijf aan;
  • de onderneming heeft de ecologie-investeringen voor 60% uitgevoerd;

Schijf 3

40% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en na beëindiging van de ecologie-investeringen op voorwaarde dat de onderneming de volgende vier voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt online de uitbetaling van de schijf aan;
  • de onderneming heeft de ecologie-investeringen volledig uitgevoerd en exploiteert de ecologie-investeringen in de onderneming;
  • de onderneming heeft geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of in het kader van subsidiemaatregelen in toepassing van het decreet. Als er achterstallige schulden zijn, wordt de uitbetaling opgeschort tot de onderneming het bewijs levert dat deze schulden werden aangezuiverd;
  • de onderneming voldoet aan alle voorwaarden bepaald in het decreet en in dit besluit;
  • de onderneming vult de verklaring op erewoord in en voegt bewijsstukken toe zoals bepaald in de uitbetalingsmodaliteiten.

Wat indien er achterstallige schulden bij de RSZ zijn?

Ingeval van achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of in het kader van subsidiemaatregelen in toepassing van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economische ondersteuningsbeleid, wordt de uitbetaling van de ecologiepremie opgeschort tot de onderneming het bewijs levert dat deze schulden werden aangezuiverd.

Welke is de uiterste datum voor het aanvragen van de uitbetaling van de ecologiepremie?

Op basis van artikel 34 van het ‘decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016’ van 18 december 2015 moeten de aanvragen tot uitbetaling ingediend worden binnen twaalf maanden na het beëindigen van de investeringen. Als de investeringen al voor de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie beëindigd werden, moeten de aanvragen tot uitbetaling ingediend worden binnen twaalf maanden na de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie.

Hoe een uitbetaling aanvragen?

In deze demo vind je een overzicht van de schermen en de daarin gevraagde informatie die doorlopen worden bij het aanvragen van een uitbetaling.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail