Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

De voorwaarden wijzigen op 1 juli. Lees meer

Hoe wordt de ecologiepremie uitbetaald?

De subsidie wordt aan de onderneming uitbetaald in drie schijven

Schijf 1

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie op voorwaarde dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt online de uitbetaling van de schijf aan
  • de onderneming heeft de ecologie-investeringen voor 30% uitgevoerd

Schijf 2

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie op voorwaarde dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt online de uitbetaling van de schijf aan
  • de onderneming heeft de ecologie-investeringen voor 60% uitgevoerd

Schijf 3

40% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en na beëindiging van de ecologie-investeringen op voorwaarde dat de onderneming de volgende vier voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt online de uitbetaling van de schijf aan
  • de onderneming heeft de ecologie-investeringen volledig uitgevoerd en exploiteert de ecologie-investeringen in de onderneming
  • de onderneming voldoet aan alle voorwaarden bepaald in het decreet en in dit besluit
  • de onderneming vult de verklaring op erewoord in en voegt bewijsstukken toe zoals bepaald in de uitbetalingsmodaliteiten

Welke is de uiterste datum voor het aanvragen van de uitbetaling van de ecologiepremie?

Op basis van artikel 34 van het ‘decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016’ van 18 december 2015 moeten de aanvragen tot uitbetaling ingediend worden binnen twaalf maanden na het beëindigen van de investeringen. Als de investeringen al voor de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie beëindigd werden, moeten de aanvragen tot uitbetaling ingediend worden binnen twaalf maanden na de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie.

Hoe een uitbetaling aanvragen?

In deze demo vind je een overzicht van de schermen en de daarin gevraagde informatie die doorlopen worden bij het aanvragen van een uitbetaling.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.