Wat houden de cybersecurity verbetertrajecten in?

Met deze verbetertrajecten kan je als kmo externe advies en begeleiding inkopen zodat je bedrijf beter voorbereid is om de uitdagingen inzake cyberveiligheid aan te gaan.

De cybersecurity verbetertrajecten zijn een aanbod van diensten, binnen een raamcontract van de Vlaamse overheid. Dit aanbod ondersteunt kmo’s in Vlaanderen bij het verbeteren van hun cyberveiligheid.

Kmo’s zijn zich vandaag nog onvoldoende bewust van hun problemen en uitdagingen inzake cyberveiligheid. Door de toegenomen digitalisering worden echter steeds meer ondernemingen online aangevallen en bedreigd. Het is daarom belangrijk dat bedrijven aan de slag gaan om hun cyberveiligheid te verbeteren. Zoals beschreven in het raamwerk cybersecurity dient er in het bijzonder aandacht te gaan naar:

  1. het beschermen van technologiedomeinen
  2. gebruikersmanagement
  3. aandacht voor cyberveiligheid bij het ontwikkelen van nieuwe digitale producten en diensten
  4. het opleiden en sensibiliseren van medewerkers
  5. het bedrijf voorbereiden op eventuele incidenten

Met de cybersecurity verbetertrajecten ondersteunen we kmo’s bij het inkopen van extern advies en begeleiding om deze uitdagingen inzake cyberveiligheid duurzaam aan te pakken. Binnen het raamcontract werden hiervoor negen dienstverleners geselecteerd die elk een aanbod uitgewerkt hebben dat inspeelt op de vijf prioritaire uitdagingen inzake cyberveiligheid bij bedrijven. Voor elk van deze dienstverleners geldt dat ze zowel over ruime cybersecurity competenties beschikken als uitgebreide ervaring hebben inzake cybersecurity begeleiding van bij Vlaamse bedrijven. De kmo kiest steeds zelf op welke dienstverlener hij een beroep wil doen. 

Een verbeteringstraject neemt de vorm aan van een diepgaand individueel begeleidingstraject op maat dat standaard bestaat uit:

  1. een grondige (technische) analyse van de cybersecurity maturiteit van de onderneming
  2. de opmaak van een actieplan waarmee het bedrijf een grote stap vooruit kan zetten inzake cyberveiligheid
  3. ruimte voor advies/begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen

Dit dienstenaanbod wordt aangeboden onder de vorm van basispakketten en uitbreidingspakketten die verdere verdieping toelaten. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail