decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Terug naar Aanvraagprocedure

Netcure

Netcure is de buddy in cyberveiligheid van de Vlaamse onderneming. Geen hocus pocus maar resultaten door gebruik te maken van doelgerichte methodes om je digitale weerbaarheid te verhogen. Cybercriminelen komen immers niet op afspraak!

Wie komt in aanmerking

Is je onderneming klaar om de volgende stappen te nemen en in te zetten op cyberveiligheid? Durf je de digitale kwetsbaarheid van je bedrijf in vraag te stellen? Dan ben je klaar om in te tekenen op een cyberveiligheidsverbeteringstraject met Netcure als cybersecurity buddy.

Welke dienstverlening bieden we aan?

Netcure biedt volgende pakketten aan:

 • START: eerste analyse + opmaak actieplan 
 • MEDIUM: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen beperkt aantal veiligheidsproblemen 
 • PLUS: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen veiligheidsproblemen 

De opstart verloopt bij alle 3 de opties op dezelfde manier. Enkel bij het START pakket eindigt het traject bij oplevering van een analysedocument en actieplan waar we bij MEDIUM en PLUS ook mee instaan voor de uitvoering van de implementatie.

 1. We starten met een technische analyse, eventueel aangevuld met procesevaluatie en/of GDPR/AVG/NIS. De beoordeling van de analyse resulteert in een huidige cyberveiligheidsmaturiteitsscore en adviesrapport voor de gekozen onderwerpen. Deze documenten vormen de leidraad voor de verdere uitvoering van het vervolgtraject. 
 2. Op basis van de resultaten van de eerste fase wordt een actieplan opgemaakt. Hierbij hanteren we het principe van inspanning vs impact en resultaat. Met deze methodiek kunnen snel en doeltreffend maatregelen geïmplementeerd worden die de weerbaarheid van de onderneming meetbaar verhogen. Uw specifieke bedrijfsactiviteiten wegen mee in het bepalen van de prioriteitenlijst.
 3. Tijdens de uitvoering van het verbetertraject staat Netcure je bij in advies, begeleiding en/of uitvoering. Ons aanbod bestaat uit: 
  1. optimalisatie configuraties netwerk en servers 
  2. optimalisatie netwerkstructuur 
  3. beveiliging e-mail & DNS 
  4. beveiliging Azure en Microsoft 365 
  5. optimalisatie configuratie endpoint OS 
  6. users, authentication & access management 
  7. awareness training 
  8. organisatorische maatregelen en readiness 
  9. business continuïteit 
  10. incident management 
  11. OT 

Mogelijke uitbreidingspakketten

Wanneer zou blijken dat jouw onderneming grotere noden heeft dan het standaard pakket, kan geopteerd worden voor 1 of 2 uitbreidingspakketten. Elke uitbreiding omvat een bijkomend urenpakket voor implementatie van (bijkomende) verbeterpunten.

Duurtijd traject en gevraagde inspanningen

 • START: 7 dagen – geen implementatie
 • MEDIUM: 7 dagen analyse en adviesrapport + 7 dagen implementatie
 • PLUS:  8,5 dagen analyse + 14,5 dagen implementatie

Eindresultaat

Bij het START pakket mag je een gedetailleerd eindrapport verwachten met een duidelijk actieplan gebaseerd op de bevindingen met een richtlijn hoe deze verbeteringen te implementeren. Wij voorzien tevens een vergelijking van de verschillende mogelijke maatregelen waarbij we een ”impact vs. inspanning” presenteren.

Bij het PLUS en MEDIUM pakket gaan we een stap verder en begeleiden we de implementatie van de verbeterpunten samen met jou en/of jouw vaste ICT-partner. Waar nodig steken we zelf de handen uit de mouwen en nemen we de implementatie voor onze rekening. Alles wordt hier bepaald in overleg met de opdrachtgever.

Na dit verbetertraject zal de digitale weerbaarheid van jouw onderneming sterk toegenomen zijn en beschik je over de middelen om een verhoogd cyberveiligheidsbeleid te voeren binnen de onderneming. Je zal ook in staat zijn om toekomstige bedreigingen beter in te schatten en de nodige maatregelen te nemen om de risico’s te minimaliseren. Jouw medewerkers zullen een ruimere bewustwording ervaren waardoor er een groter draagvlak voor toepassing van cyberveiligheidsmaatregelen zal zijn.

Kostprijs

 • START: € 9.975,08 (excl. btw)
 • MEDIUM: € 18.204,06 (excl. btw)
 • PLUS: € 29.161,28 (excl. btw)
 • UITBREIDINGSPAKKET 1 en 2: € 14.406,71 (ecxl. btw )

VLAIO komt bij kmo’s en maatwerkbedrijven tussen voor 50% van de kostprijs. Bij ondernemingen die niet voldoen aan de kmo-criteria maar wel onder de NIS2-richtlijn vallen bedraagt de tussenkomst van VLAIO 35% van de kostprijs.

Meer informatie

Meer info kan je vinden op netcure.be.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail