Corona-omboekingspremie

Deze steun kan nog niet aangevraagd worden. De teksten hieronder zijn onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering.

Wat is de corona-omboekingspremie?

Naar aanleiding van het Covid-19-virus werden vanaf medio maart 2020 specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding ervan in te perken. De evenementensector werd bijzonder hard getroffen door deze maatregelen.

Zo moesten geplande en geboekte evenementen worden geannuleerd en tickets worden terugbetaald of omgeboekt naar dezelfde activiteit verder in de tijd.

De getroffen ondernemingen worden, afhankelijk van het aantal verrichte eerste omboekingen, ondersteund met de corona-omboekingspremie.

Wettelijk kader

Deze steunmaatregel werd aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, hoofdstuk 3.1. Dat betekent onder meer dat de totale steun van alle steunmaatregelen aangemeld onder dit artikel, op groepsniveau van de onderneming, maximaal € 1.800.000 mag bedragen.

Tijdelijke kaderregeling

De mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156), 29 juni 2020 (C(2020) 4509), 13 oktober 2020 (C(2020)7127) en 28 januari 2021 (C(2021)564), en alle latere wijzigingen ervan.

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering

Het Besluit van de Vlaamse Regering is raadpleegbaar, wellicht in de loop van september na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail