reddingstouw

Corona compensatiepremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Voorwaarden

Welke documenten dienen bijgevoegd te worden.

Je moet het bewijs van omzetdaling van minstens 60% voor de periode van 14 maart tot 30 april 2020 staven aan de hand van volgende documenten. Hierbij maken we een onderscheid tussen verplicht bewijs en aanvullend bewijs.  Beide bewijzen moeten volledig overgemaakt worden. Dit betekent zowel bewijs van de coronaperiode (14/03 – 30/04/2020) als van de referentieperiode (14/03 – 30/04/2019).

Welke bewijsstukken moeten aangeleverd worden ?

Verplicht bewijs

  • Btw-plichtige ondernemingen:
    • “Ontvangstbewijs van een btw-aangifte” van btw-aangiften voor de correcte periodes. Een kwartaalaangever moet zowel kwartaal 1 en 2  van 2019 en 1 en 2 van 2020 als bewijs aanleveren; voor maandaangevers is dit maart en april 2019 en maart en april 2020.
    • Ofwel een uittreksel/document uit het boekhoudpakket van een exploitatietabel, btw-omzetvergelijking of een samenvatting van alle verkoopdagboeken of iedere soortgelijke weergave in verband met uw omzet van bovenvermelde periodes van boekjaar 2019 en 2020
  • Niet-btw-plichtige ondernemingen:
    • Een uittreksel/document uit het boekhoudpakket van een exploitatietabel, omzetvergelijking of een samenvatting van alle verkoopdagboeken of iedere soortgelijke weergave in verband met uw omzet. Dit moet de juiste bovenvermelde periodes bevatten van de beide boekjaren.

Aanvullend bewijs

Daarnaast moet ook aanvullend bewijs aangeleverd worden. Wat houdt dit in?

  • Verkoopfacturen, excel-overzichten, dagontvangstenboek, omzetberekeningsformulier, word-documenten, … .
  • Forfaitaire belastingplichtige: berekeningsformulier forfaitaire omzet, overzicht aankopen (60 rekeningen) uit boekhoudpakket, … .

Ieder bewijs dat meer details kan geven over de omzet geldt. Beide perioden moeten aangeleverd worden van zowel het boekjaar 2019 als van 2020.

Eenmanszaken moeten ook nog kwartaal 3 en 4 van 2019 extra aanleveren en het loopbaanattest.

Voorbeeld ontvangstbewijs van btw-aangifte
Een voorbeeld van "Ontvangstbewijs van een btw-aangifte"

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon