Browfieldproject Bluegate Antwerpen

Brownfieldconvenant

Terug naar Voordelen

Vrijstelling financiële zekerheid OVAM

Bij overdracht van risicogronden waar bodemsanering moet plaatsvinden voorziet het bodemdecreet in de verplichting tot het stellen van een financiële zekerheid. Op basis van een brownfieldconvenant kan de OVAM vrijstelling verlenen van deze verplichting. In een afzonderlijke overeenkomst tussen de OVAM en de saneringsplichtige worden dan de voorwaarden bepaald om van deze vrijstelling te kunnen genieten.

Meer info op http://www.ovam.be/brownfields.

 

Wettelijk kader

De wettelijke basis volgt uit artikel 15 van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten dat als volgt luidt:

“Voor een overdracht van projectgronden die kadert in een brownfieldconvenant, kan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij vrijstelling verlenen van de door de decreetgeving op de bodemsanering voorgeschreven plicht tot het stellen van een financiële zekerheid voor de overdracht van risicogronden waarvoor de bodemsaneringsnormen overschreden zijn of overschreden dreigen te worden of die aangetast zijn door een ernstige historische bodemverontreiniging.

Als voorwaarde voor de in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt dat het brownfieldconvenant in voldoende waarborgen voorziet opdat diegene die zich engageert tot de bodemsanering, daadwerkelijk zijn verplichtingen nakomt.”
 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail