Evolis in Kortrijk in aanbouw

Bedrijventerreinen

In 't kort

Bedrijvigheid is nodig: bedrijven zorgen voor toegevoegde waarde, inkomsten en welvaart. Maar al die bedrijvigheid heeft ruimte nodig: ateliers, opslagunits, kantoren, onderzoeksinfrastructuur, starterscentra, doorgangsgebouwen, kavels om op te bouwen enzovoort. Bedrijventerreinen en bedrijfspanden zijn noodzakelijk voor een duurzame economische groei. Toch is deze huisvesting niet altijd makkelijk te vinden. Met de subsidie voor voortrajecten of de (her)ontwikkeling, (her)inrichting van bedrijventerreinen proberen we daar iets aan te doen.

Samengevat

Voor wie?
publieke en private ontwikkelaars bedrijventerreinen
Voor wat?
voortraject of (her)aanleg van een bedrijventerrein
Bedrag
van 50% tot 70% subsidie

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail