Terug naar Aanvraagprocedure

Baekeland-mandaten - oproep 2020B

De tweede oproep voor 2020 werd geopend eind juni 2020. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 1 september 2020 om 12 uur.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep najaar 2020 Voorziene datum
Lanceren oproep 26 juni 2020
Verkennende gesprekken (online)

donderdag 2 juli en
dinsdag 18 augustus 2020

Deadline voor indiening 1 september 2020 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten) 28 september 2020
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataris Tussen half oktober en half november 2020
Beslissing 10 december 2020

Een projectaanvraag voor een baekeland-mandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Tijdens de ontvankelijkheidsanalyse kan het Agentschap contact opnemen met de aanvrager ter vervollediging van de aanvraag. Vooral voor bedrijven die in het laatste jaar geen subsidie-aanvraag indienden zal dit van toepassing zijn, voor de opvraging van de vereiste financiële informatie om de financiële draagkracht te evalueren. Bedrijven die mogelijk problemen verwachten met de financiële draagkracht en/of niet bekend zijn bij het Agentschap worden daarom aangeraden hun aanvraag zeker tijdig in te dienen.

Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand aan het expertencollege.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail