Kunstwerk - Photo by Sebastien Gabriel on Unsplash

Baekeland-mandaten

Terug naar Aanvraagprocedure

Baekeland-mandaten - oproep 2024B

De oproep voorjaar werd geopend 21 juni 2024. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 3 september 2024 om 12.00 uur.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep 2024BVoorziene datum
Lanceren oproepjuni 2024
Verkennende gesprekken (online)donderdag 4 juli en
dinsdag 27 augustus 2024 (schrijf in)
Deadline voor indieningdinsdag 3 september 2024 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten)dinsdag 30 september 2024
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataristussen 28 oktober en 20 november 2024
Beslissing12 december 2024
Bekendmaking beslissing op de VLAIO website13 december 2024

Een projectaanvraag voor een baekeland-mandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand aan het expertencollege. Kandidaten krijgen half oktober een e-mail met de datum en het uur waarop ze in onze kantoren te Brussel verwacht worden voor een mondeling college.

Nood aan een verkennend gesprek?

Potentiële aanvragers kunnen een online verkennend gesprek hebben met VLAIO-adviseurs. Deze bespreking duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 4 juli en 27 augustus 2024 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Kort daarna ontvang je een bevestiging met alle details. Vraag hier je gesprek aan!

 

Strikte toepassingen van de regels

Door de jaren heen werd het agentschap steeds flexibeler wat betreft ontbrekende of onvolledige bijlagen, laattijdige indiening van aanvullende documenten, allerhande administratieve rechtzettingen en wijzigingen na indiening, ... Om de efficiënte verwerking en de gelijkheid van behandeling van alle aanvragers te garanderen, zullen vanaf deze oproep de regels, zoals vermeld in de handleiding, en de deadlines, zoals vermeld op de website, strikt toegepast worden. Dit kan resulteren in de onontvankelijkheid van de aanvraag.

 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.