Aanvraag verkennend gesprek Innovatiemandaat of Baekeland-mandaat

Potentiële aanvragers van een Innovatiemandaat of Baekeland-mandaat kunnen een online verkennend gesprek hebben met VLAIO-adviseurs. Deze bespreking duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 1 en 20 februari 2024 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Met dit webformulier registreer je je voor een verkennend gesprek bij VLAIO. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Kort daarna ontvang je een bevestiging met alle details.