Aanvraag verkennend gesprek Innovatiemandaat of Baekeland-mandaat

Potentiële aanvragers van een Innovatiemandaat of Baekeland-mandaat kunnen een online verkennend gesprek hebben met adviseurs van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Deze bespreking duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 7 juli en 23 augustus 2022 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Met dit webformulier registreer je je voor een verkennend gesprek bij VLAIO. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Kort daarna ontvang je een bevestiging met alle details.

Persoonsgegevens
Naam
Inschrijven voor een verkennend gesprek
Voor welk mandaat wil je een aanvraag indienen?
Kies een datum voor je verkennend gesprek online
OPGELET! Geef hier een korte situering van het project met minstens 1 kernvraag.
Slechts één bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.