Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Het clusterbeleid

Innovatieve ecosystemen

Wat zijn innovatieve ecosystemen?

In het Vlaamse innovatielandschap zijn verschillende organisaties actief die tot doel hebben om innovatieve activiteiten bij de Vlaamse ondernemer te stimuleren. Ze doen dit o.a. door faciliteiten te delen, door de uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen, door bij te dragen aan technologie overdracht, netwerking en informatieverspreiding. Ze faciliteren de samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties die lid zijn van het netwerk, platform of groepering om de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten te stimuleren en/of nieuwe markten aan te boren. De activiteiten oriënteren zich typisch rond een nieuw opkomend technologisch domein dat het potentieel heeft om een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren voor Vlaamse ondernemingen en bij uitbreiding de volledige Vlaamse regio.

Innovatieve ecosystemen zijn actief in domeinen waar de Vlaamse overheid, in het kader van haar economisch en innovatiebeleid, een belangrijke impuls wil geven zodat ze in staat zijn om een sterke positie in het Vlaamse en internationale innovatielandschap te verwerven.