Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Het clusterbeleid

Speerpuntclusters

Wat zijn speerpuntclusters?

Het zwaartepunt van het Vlaams clusterbeleid ligt bij een beperkt aantal grootschalige en ambitieuze speerpuntclusters. Voor deze speerpuntclusters geldt dat ze voor een voor Vlaanderen strategisch domein, in een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid (triple-helix), een ambitieuze lange termijnstrategie en competitiviteitsprogramma ontwikkelen en uitvoeren. De lange termijnstrategie vertrekt vanuit een omvangrijk marktpotentieel voor de ondernemingen, terwijl binnen het competitiviteitsprogramma er ook voldoende aandacht dient te zijn voor het realiseren van aantoonbare resultaten op korte termijn.

Een speerpuntcluster dient bij het uitvoeren van het competitiviteitsprogramma diverse rollen op te nemen.

  • De eerste rol bestaat erin dat een speerpuntcluster (en de clusterorganisatie die optreedt als facilitator) in het Vlaams innovatiesysteem als centrale actor of spil voor het strategisch domein fungeert en door alle betrokkenen in die hoedanigheid erkend wordt.
  • Een tweede rol van speerpuntclusters bestaat in het opzetten en genereren van samenwerkingsinitiatieven tussen en/of voor de clusterleden langsheen het innovatiespectrum, en passend in het behalen van de doelstellingen van het competitiviteitsprogramma.
  • Een derde rol voor speerpuntclusters bestaat erin dat ze van alle bij het initiatief betrokken actoren het mandaat hebben om programma-middelen ter uitvoering van het competitiviteitsprogramma te beheren.

Naast de drie hierboven beschreven rollen is het ook de bedoeling dat speerpuntclusters uitdrukkelijk internationaal georiënteerd zijn. De internationaliseringscomponent dient zich enerzijds te richten op zowel de internationalisering van de cluster door samenwerking met buitenlandse clusters als op de internationalisering van de clusterleden.

De engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster worden vastgelegd in het clusterpact.

Overzicht van de speerpuntcluster

Herbekijk op YouTube de VLAIO Netwerk ochtendshows over de speerpuntclusters.