Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Het clusterbeleid

Innovatieve bedrijfsnetwerken

Wat zijn innovatieve bedrijfsnetwerken?

Innovatieve bedrijfsnetwerken hebben tot doel een dynamiek op gang te brengen binnen een groep van ondernemingen. Van deze bedrijfsnetwerken wordt verwacht dat ze via een intense samenwerking tussen de ondernemingen een concreet actieplan uitvoeren, met een aantoonbare economische meerwaarde voor de deelnemende ondernemingen. Ook gezamenlijke initiatieven in opkomende domeinen passen binnen dit clustertype.

Innovatieve bedrijfsnetwerken verschillen van speerpuntclusters in schaal, maturiteit, tijdshorizon en ambitieniveau. Het zijn per definitie kleinschaligere initiatieven waarvoor de tijdshorizon van ondersteuning drie jaar is.

In 2015 en in 2017 werd telkens een oproep gelanceerd voor het indienen van een aanvraag om als innovatief bedrijfsnetwerk gesteund te worden. In de eerste oproep werden 14 IBN's erkent voor steun. Met de tweede oproep kwamen daar 6 IBN's bij. Deze netwerken werden telkens voor 3 jaar financieel ondersteunt door de Vlaamse overheid.  Met behulp van de overheidssteun konden deze initiatieven een dynamiek van samenwerking op gang brengen en de basis leggen voor een duurzame netwerkorganisatie. De meesten slaagden daarin en konden na afloop van de overheidsfinanciering op eigen benen verder werken of kantelden in bij een grotere organisatie om de opgezette werking verder te zetten. Een overzicht van deze actieve netwerken vind je in onderstaande lijst.