Nieuwe oproep "Innovatieve starterssteun"

Publicatiedatum
Na de eerste editie vorig jaar, lanceert VLAIO nu de tweede oproep innovatieve starterssteun. Dit programma richt zich nog steeds tot starters die een pioniersrol in hun sector vervullen, maar focust nog meer op de jongste starters. Meer bepaald ondernemingen jonger dan 2 jaar.

Groot economisch potentieel 

Innovatieve starterssteun richt zich tot starters met een groot economisch potentieel en bijpassende ambitie. Pioniers in hun markt die voor een uitdagende opbouw van kennis staan. De projecten zijn meer dan het samenvoegen van bestaande oplossingen of technieken en vragen onderzoek en ontwikkeling. 

De steun bestaat uit een vast subsidiebedrag van € 50.000 aangevuld met een begeleiding door een VLAIO-partner en/of een bedrijfsadviseur van Team Bedrijfstrajecten (VLAIO). Starters kunnen zich aanmelden op de website vanaf 2 februari tot en met 2 maart 2022

Zelfde concept maar scherper 

In 2021 deed VLAIO al een eerste oproep voor deze innovatieve starterssteun. De subsidie komt tegemoet aan de vraag naar een subsidie op maat van startende ondernemingen. Starters staan vaak nog niet ver genoeg voor klassieke innovatiesubsidies zoals een ontwikkelingsproject of onderzoeksproject. In tegenstelling tot een O&O haalbaarheidsstudie moet innovatieve starterssteun niet noodzakelijk gericht zijn op een steunbaar innovatief vervolgtraject.  

De subsidie kan niet alleen gebruikt worden voor technologisch ontwikkelingswerk, maar ook voor andere onderbouwde inzichten die financiers of klanten kunnen overtuigen. Een ander voordeel is dat de subsidie niet berekend wordt op de loonkost zoals bij klassieke steun. Dat is interessant voor jonge starters waarbij vennoten zichzelf vaak weinig loon uitbetalen. 

Jonger dan 2 jaar

Innovatieve startersteun focust op kleine ondernemingen jonger dan 2 jaar. De leeftijd wordt ook bepaald door de leeftijd van de meerderheidsaandeelhouders, inclusief eenmanszaken. De starter mag nog geen VLAIO innovatiesteun of kmo-groeisubsidie ontvangen hebben. Starters uit de eerste oproep die nog geen subsidie toegekend werden en aan de voorwaarden voldoen, mogen nog één keer opnieuw meedoen. 

Criteria en rangschikking voor selectie van het project 

Het project moet voldoen aan onderstaande criteria: 

  • Pioniersrol: verlegt de starter de grenzen van wat gangbaar is binnen zijn markt? Dat kan gaan om ontwikkeling van producten, diensten of (productie)processen, het als eerste toepassen van een technologie of wetenschappelijk inzicht of het als eerste toepassen van een nieuw businessmodel. 
  • Onzekerheden en aanpak: wordt er gewerkt richting een proof of business en/of proof of concept? Staat hier een inspanning tegenover van minstens het equivalent van een mensjaar of een kost van € 70.000? 
  • Kan het team en bijhorend netwerk het ondernemersproject dragen?  
  • Nemen de vennoten zelf voldoende risico op zich?  
  • Kan het project leiden tot minimum van 5 VTE tewerkstelling tegen jaar 5 na einde project. 

De starters die voldoen aan de criteria worden gerangschikt op groeipotentieel, waarbij de 55 sterkste groeiers gesteund worden.  

Deelname via VLAIO-partners en preselectie 

Deelname kan opnieuw enkel via één van dezelfde VLAIO-partners: Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders’ Space (VRI), Flanders DC en VLAIO Team Bedrijfstrajecten. Nieuw in deze tweede oproep is dat de starter als begin van het traject zelf de aanmelding doet via de website van VLAIO en op dat moment één van de VLAIO-partners aanduidt. 

Elke VLAIO-partner kan uit de aanmeldingen gemiddeld 10 starters als kandidaat voorstellen aan VLAIO voor preselectie. De VLAIO-partner zal je daarbij begeleiden om je aanmelding zo duidelijk mogelijk te krijgen. 

Pitch in mei 

De voorstellen worden gescreend op de fit met de criteria en de starters worden begeleid vanuit  de VLAIO bedrijfsadviseurs bij de uitwerking van hun ondernemersidee. De 80 sterkste starters mogen in mei meedingen naar de subsidie via een pitch. Na deze pitch zullen de 55 beste starters geselecteerd worden en de subsidie toegekend krijgen in de tweede helft van juni. 

Inspirerende ondernemersverhalen

Deze bedrijven kregen vorig jaar innovatieve starterssteun: