57 innovatieve starters met pioniersrol krijgen ieder 50.000 euro subsidie

Publicatiedatum
Op 8 juli 2021 selecteerde het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen 57 projecten van innovatieve starters. Elk project krijgt € 50.000 steun om zijn business case verder uit te werken. De Innovatieve Starterssteun (ISS) gaat naar starters die een pioniersrol vervullen binnen hun markt. Ze krijgen begeleiding en financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Nieuw selectieproces

Voor dit nieuwe steunprogramma heeft VLAIO een nieuw selectieproces uitgetest. Tien partners uit het VLAIO-netwerk en het Team Bedrijfstrajecten van VLAIO meldden samen 111 beloftevolle starters aan voor deze eerste oproep. De tien partners uit het VLAIO-netwerk waren Agoria, Sirris, Imec-istart, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders DC en VRI. Uit de 111 aangemelde projecten werden 80 voorstellen geselecteerd en begeleid om een finale aanvraag voor Innovatieve starterssteun in te dienen. Uiteindelijk werden 75 steunaanvragen ingediend en geëvalueerd op basis van een pitch en vraaggesprek: 57 van deze aanvragen kregen een positieve beoordeling. De niet-geselecteerde starters kunnen beroep blijven doen op het overige aanbod vanuit het Team Bedrijfstrajecten en de VLAIO-partners.

Impact bij succesvol traject

De projecten werden geselecteerd op basis van kwalitatieve criteria zoals pionierschap, uitdagingen, team en ambitie. Ze werden gerangschikt op basis van de impact verwacht bij een succesvol traject, becijferd als het potentieel op een periode van 5 jaar volgend op het project. In totaal werd voor alle projecten samen een steun van 2.850.000 euro toegekend. De gezamenlijke economische impact bij succes wordt geschat op ruim 200 miljoen euro. 28 projecten hebben naar verwachting een positieve maatschappelijke impact, 15 daarvan hebben een substantiële positieve maatschappelijke impact.

Gevarieerd bereik

De oproep leverde zoals beoogd een brede range aan innovatieve projecten op. Vaak vormen recente ontwikkelingen op vlak van (informatie-) technologie de basis. Die technologie wordt in de projecten gebruikt om een nieuwe business te ontwikkelen. Onderstaande lijst geeft een idee van de thema’s die aan bod komen.

Thema’s projecten innovatieve starterssteun 

 • anders reizen
 • duurzame mode
 • zonnepanelen meer laten opbrengen en slimmer laden van voertuigen
 • goedkoper testen van satellieten
 • slimme mondmaskers
 • CO2-reductie voor grote industriële processen
 • digitale oplossingen voor maatwerk in boeken of voor contracten
 • een nieuw online entertainment format
 • geurloze en duurzame toiletten
 • analyse van sportwedstrijden of -prestaties, preventieve blessurescreening
 • identificatie van ziektes bij planten of dieren
 • persoonlijke gezondheidsmonitoring
 • monitoren van welzijn van medewerkers
 • remote samenwerken
 • slimmer voeding bewaren of bevoorraden
 • diensten op basis van het digitaal modelleren van installaties (zgn. digital twins)
 • minder massa en volume transporteren dankzij droge reinigings- of voedingsproducten
 • sneller apps testklaar maken
 • een breed inzetbare hoge snelheid elektrische fiets
 • vernieuwende carpooling en routeplanning
 • co-creatie rond duurzame materiaaltoepassingen

Innovatieve starterssteun: de cijfers

Leeftijd ondernemingen

Het programma stond open voor ondernemingen (rechtspersonen) in oprichting en tot maximum 3 jaar oud. Een derde van de starters zijn ondernemingen in oprichting.
 

Figuur 1: aantallen aanmelding, preselectie en gesteund op basis van leeftijd

Geografische verdeling

Figuur 2: aantallen aanmelding, preselectie en gesteund per provincie

Domeinen

Figuur 3: aantallen aanmelding, selectie en gesteund per domein

Startende teams

Voor de omvang van de starter, het team voorafgaand aan het ISS project, zijn enkel gegevens beschikbaar voor de 75 projecten waarvoor een steunaanvraag werd ingediend:

Figuur 4: Voltijdse equivalenten voor de start van het ISS project (ingediende en gesteunde projecten)

Wat brengt de toekomst? 

Met het oog op een mogelijke nieuwe oproep Innovatieve starterssteun eind 2021 wordt de eerste oproep de komende maanden eerst grondig geëvalueerd, met inbreng van de verschillende betrokkenen binnen en buiten VLAIO.

 

Samen voor sterk, ambitieus ondernemen #sterkondernemen

Meer starters, meer blijvers en meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar partners willen je daarbij ondersteunen.  Ontdek alle partners. #sterkondernemen.

 
 

Interesse in begeleiding op maat voor jouw project? 

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken.
Kan jij ook wat hulp gebruiken bij je kleine of grote ondernemersplannen? Maak een afspraak.

Blijf je ook graag op de hoogte van VLAIO nieuws, subsidies, tips en events? Schrijf je hier in voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven

 

Delen: