Nieuwe modaliteiten voor deelname aan internationale en interregionale oproepen

Publicatiedatum
Neemt jouw onderneming deel aan een door VLAIO erkende internationale of interregionale oproep? Goed nieuws! Een aantal nieuwe modaliteiten voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten geven een extra boost aan grenzeloze samenwerking. Het gaat om een verhoging van het steunpercentage, een uitbreiding van steunbare activiteiten en de overname van een goede score op het impact-criterium. (!) Deze nieuwigheden gelden uitsluitend voor aanvragen vanaf 01/07/2023.

Verhoging steunpercentage met 15%

Neem je deel aan een door VLAIO erkende internationale of interregionale oproep? Goed nieuws! Het basissteunpercentage van 25% voor een ontwikkelingsproject en van 25 tot 50% voor een onderzoeksproject wordt verhoogd met 15% voor aanvragen vanaf 1 juli 2023. Deze verhoging komt naast de geldende toeslagen voor kmo's. Bovendien wordt ook de grens van de aftopping van het steunpercentage met 10% verhoogd voor zowel ontwikkelings- als onderzoeksprojecten.

Concreet betekent dit dat het totale steunpercentage voor ontwikkelingsprojecten wordt begrensd tot maximaal 60% en dat voor onderzoeksprojecten tot maximaal 70%. 

De nieuwe situatie voor aanvragen vanaf 01/07/2023 samengevat: 

 

Onderzoeks- 
project 

Ontwikkelings- 
project

basissteunpercentage 

50% 

25%

verhoging steunpercentage voor samenwerking tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo of internationaal 

15%

15%

verhoging steunpercentage voor middelgrote ondernemingen 

10%

10%

verhoging steunpercentage kleine ondernemingen 

20%

20%

steunplafond

70%

60%

Steun voor multistakeholder businessplannen 

Een businessplan uitwerken dat rekening houdt met de verschillende belangen en bedrijfsstrategieën van de betrokken ondernemingen vormt een belangrijke uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk businessplan voor actoren uit verschillenden fasen van de waardeketen.   

Daarom wordt voor aanvragen vanaf 1 juli 2023 de ontwikkeling en validering van multistakeholder businessplannen in multipartner O&O projecten - waarbij minstens twee bedrijven betrokken zijn - mee opgenomen als steunbare activiteit. Drie mensmaanden per (Vlaams) project komen ook in internationale en interregionale O&O projecten in aanmerking voor steun.  

Steun voor technology readiness level 8 

Een groot aantal internationale en interregionale O&O projecten zich richten op de latere fasen van een ontwikkelingstraject. Daarom zijn activiteiten die leiden tot technology readiness level 8 (TRL 8) in internationale en interregionale projecten voor aanvragen vanaf 1 juli 2023 steunbaar. 

Specifiek gaat het om activiteiten met als hoofddoel het verder technisch verbeteren van producten, processen of diensten.

Overname socio-economisch impact-criterium 

De partnerships Transforming Health & Care Systems, Water4All, DUT en Clean Energy Transition (CETPartnership) hebben een uitgesproken socio-economische of maatschappelijke focus. Voor O&O projecten die vanaf 1 juli 2023 ingediend worden binnen deze netwerken wordt vanaf 1 juli 2023 de internationale evaluatie voor het socio-economische impact-criterium door VLAIO overgenomen.

Concreet resulteert dit in een score “goed” voor het O&O evaluatiecriterium Impact, “Hefboom voor Vlaanderen”. 

 

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Om samenwerking en coördinatie tussen verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s te versterken, creëert de Europese Commissie binnen Horizon 2020 een aantal netwerken. VLAIO neemt deel aan een aantal netwerken en zet bestaande steunprogramma’s in voor de financiering van Vlaamse deelnemers. Zo kan je als Vlaamse projectpartner rechtsreeks subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor jouw deelname aan een internationaal consortium rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). 

 

Delen: