Nieuw VLAIO-instrument: O&O haalbaarheidsstudie

Publicatiedatum
Vanaf mei 2021 kunnen bedrijven die een innovatief project beogen waarbij de haalbaarheid nog onvoldoende duidelijk is, beroep doen op steun voor een O&O haalbaarheidsstudie. 

Wat is een haalbaarheidsstudie?

Is mijn innovatief bedrijfsproject haalbaar? Dat is de centrale vraag die je met een haalbaarheidsstudie tracht te beantwoorden. Een haalbaarheidsstudie...

  • moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie;
  • moet minstens en voor een belangrijk deel de uitdagende technische en/of wetenschappelijke aspecten experimenteel onderzoeken;
  • is gericht op de voorbereiding van een belangrijk en ambitieus steunbaar innovatief vervolgtraject zoals een onderzoeks-, ontwikkelings- of ICON-project;
  • dit vervolgtraject moet het potentieel hebben voor voldoende valorisatie in Vlaanderen.

Hoeveel steun?

Met deze subsidie kan je 40 tot 50% van de projectbegroting financieren, met een maximale steun € 50.000. Komen onder meer in aanmerking:

Meer info?

Alle info over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op vlaio.be/haalbaarheidsstudies.

Vragen? Nood aan begeleiding?

Voor gratis advies op maat kan je aankloppen bij de VLAIO bedrijfsadviseurs. Zij ondersteunen en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. De eerste stap daarbij is het nagaan van de haalbaarheid van je project. Ook tonen ze je meteen de weg binnen het VLAIO Netwerk waar je een passend coaching- of begeleidingstraject kan vinden. 

 

Subsidies voor ambitieuze ondernemers #sterkondernemen

Als ondernemer die voor een grote vernieuwing vol risico’s en uitdagingen staat, heb je nood aan extra financiën én nieuwe kennis. Met een VLAIO-subsidie kan je  jouw ambitieuze plannen versterken en misschien zelfs versnellen. Een overzicht vind je hier. 

Mis nooit laatste innovatienieuws door je hier in te schrijven voor onze nieuwsbrief