Maatschappelijke meerwaarde vanaf januari 2021 belangrijke selectiecomponent bij innovatiesteun

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering wil ondernemingen aanmoedigen om maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve en economisch rendabele manier aan te pakken. Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij bij een steunaanvraag niet alleen economische, maar ruime maatschappelijke meerwaarden in rekening brengen. Denk maar aan innovatieprojecten gericht op duurzaamheid, onderwijs of levenskwaliteit. Wel wordt verwacht dat ze minstens 10 maal de toegekende steun in maatschappelijke meerwaarde omzetten. Zo creëren we een win-win voor onze ondernemingen en voor Vlaanderen.
Bekertje met geld waar plantje uit groeit

In 2020 recordbedrag Vlaamse innovatiesteun

Vlaanderen zal dit jaar een recordbedrag van meer dan € 250 miljoen investeren in innovatieprojecten van ondernemingen. Dankzij deze steun kunnen onze ondernemingen nieuwe producten, processen en diensten ontwikkelen. Met overheidssteun gebeuren deze innovaties op grotere schaal, sneller en diepgaander en versterken ze de internationale concurrentiepositie van onze regio. Innovatiesteun is daarom ook belangrijk voor de verankering van innovatieve ondernemingen in Vlaanderen.

Positieve return voor Vlaanderen

Bij het al dan niet toekennen van innovatiesteun kijken we niet alleen naar de kwaliteit van het project. Ook de positieve impact van de innovatie op het bedrijf zélf en de Vlaamse samenleving zijn van belang. De verwachte ‘return on investment’ van geïnvesteerde belastingmiddelen omschrijven we als de ‘valorisatiedoelstellingen’.

In het verleden keken we hiervoor voornamelijk naar economische valorisatie, zoals tewerkstelling en investeringen. Dit zijn belangrijke elementen, maar ze houden onvoldoende rekening met andere, maatschappelijk relevante meerwaarden. Denk maar aan innovaties gericht op meer duurzaamheid, sterker onderwijs of een betere levenskwaliteit. Daarom worden de valorisatie-eisen voor innovatieprojecten herbekeken. We vertrekken hierbij vanuit een ruimere visie op een positieve, maatschappelijk return voor Vlaanderen.

Vanaf 2021 ook valorisatie van maatschappelijke meerwaarde 

Concreet zullen ondernemingen die vanaf 1 januari 2021 een onderzoeks- of ontwikkelingsproject aanvragen bij VLAIO, alle verwachte maatschappelijke meerwaarden in rekening mogen brengen bij de berekening van het valorisatiepotentieel. 

Om het ambitieniveau voldoende hoog te stellen, wordt verwacht dat het project gedurende zijn valorisatieperiode minstens 10 maal de toegekende steun in maatschappelijke meerwaarde omzet. Dit kan door creatie van tewerkstelling, maar ook door het realiseren van milieubaten, uitsparen van overheidsuitgaven, verhogen van de levenskwaliteit, … 

Minister Hilde Crevits

 ”Innovatie is niet alleen belangrijk voor de competitiviteit van onze regio, maar ook voor het oplossen van tal van maatschappelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Door de brede maatschappelijke meerwaarde van innovatie ook mee te nemen bij de beoordeling van projecten, moedigen we bedrijven aan om maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve en economisch rendabele manier aan te pakken. Dat is een win-win voor onze ondernemingen en voor Vlaanderen.”  

Hilde Crevits
Vlaams Minister van Economie en Innovatie
 

Subsidies voor ambitieuze ondernemers #sterkondernemen

Als ondernemer die voor een grote vernieuwing vol risico’s en uitdagingen staat, heb je nood aan extra financiën én nieuwe kennis. Met een VLAIO-subsidie kan je  jouw ambitieuze plannen versterken en misschien zelfs versnellen. Een overzicht vind je hier.

Welke overheidssteun past bij jouw groeitraject? Voor gratis advies op maat kan je aankloppen bij de VLAIO bedrijfsadviseurs. Zij maken je ook meteen wegwijs in het VLAIO Netwerk waar je een passend coaching- of begeleidingstraject kan vinden. 

 

Delen: