Eerste oproep nieuw VLAIO-programma 'Innovatieve Starterssteun'

Publicatiedatum
VLAIO voegt een nieuwe, experimentele oproep toe aan de reguliere VLAIO-bedrijfsinnovatiesteun: de Innovatieve Starterssteun. Dit programma richt zich op prille starters die een pioniersrol in hun sector vervullen, maar nog niet ver genoeg staan om financiers of klanten te overtuigen.
raket voor starters stijgt op

Nieuwe innovatiesubsidie voor prille starters  

In 2020 startte VLAIO een project om een steunformule afgestemd op innovatieve starters uit te werken, complementair met bestaande steunvormen. Prille starters staan immers vaak nog niet ver genoeg om een uitgewerkte businesscase te kunnen voorleggen als onderdeel van een steunaanvraag voor een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject. Daarnaast vormt bij die programma’s de loonkost sterk de subsidie, terwijl prille starters zichzelf vaak zo weinig mogelijk loon uitbetalen. Een nieuwe instrument voor starters moet ook eenvoudig en snel zijn, en ruimte creëren voor begeleiding en toeleiding.

Op basis van deze oefening werd een concept uitgewerkt dat innovatieve starters - jonger dan 3 jaar - een combinatie biedt van begeleiding en een beperkt, vast steunbedrag van € 50.000 euro.

Criteria voor de innovatieve starter 

De steun wordt toegekend op basis van deze criteria en een rangschikking op potentieel:

  1. Je pakt het als pionier in je beoogde markt anders aan, je verlegt de grenzen en staat daarbij voor de uitdagende opbouw van kennis. Jouw project is meer dan het samenvoegen van bestaande oplossingen/technieken en vraagt dus onderzoek en ontwikkeling (een iteratief traject van onderzoek, bouwen, testen).
  2. De uitvoering van je project is flexibel, maar je hebt een duidelijk beeld van wat je moet aanleveren om na het project de vereiste bijkomende financiële middelen aan te trekken. We spreken van een “Proof of Business”. De “Proof of Concept” (in zowel technische als niet-technische kennisdomeinen) kan daar een onderdeel of het sluitstuk daar van zijn.
  3. Je project vereist minimum een inspanning van een mensjaar (of equivalente kosten) en heeft een looptijd tussen 3 en 12 maand. De startdatum is ten vroegste de eerste dag van de maand na indiening van de steunaanvraag.
  4. Je voorziet binnen je onderneming of extern de nodige competentie. Je bouwt aan een netwerk en voorziet een traject om de hiaten daarin in te vullen.
  5. Je ambitie blijkt uit je eigen inbreng en de risico’s die je opneemt (financieel en/of inzet).

Economisch potentieel

VLAIO richt zich met deze steun op starters die snel willen en kunnen groeien. Daarom stellen we een minimum economisch potentieel voorop: de creatie van minimum 5 voltijdse equivalenten aan jobs in Vlaanderen tegen het 5e jaar na het projecteinde. Wanneer deze jobcreatie een realistische verwachting is bij een succesvolle uitwerking van jouw innovatief project, dan kan je meedingen in de competitie voor de steun.

Het potentieel bepaalt vervolgens de rangschikking binnen de voorstellen die voldoen aan de voorgaande criteria. Dit potentieel bestaat uit de tewerkstelling en de investeringen die de starter kan realiseren over de hele periode van 5 jaar na het einde van het project. De maatschappelijke impact maakt het verschil voor voorstellen die in de rangschikking naast elkaar staan.

Deelname via 10 geselecteerde VLAIO-partners

Een 20-tal stakeholders uit het VLAIO Netwerk bevestigden dat Innovatieve starterssteun heel wat starters over de streep kan trekken om een pioniersrol op te nemen en een sterk groeitraject in te zetten. De steunmiddelen worden toegekend in een competitieve oproep, maar VLAIO wil de kandidaat starters laten begeleiden om de kans op vergeefse moeite voor het uitwerken van een steunaanvraag te beperken.

Daarom kan deelname in deze experimentele oproep enkel via één van de 10 geselecteerde VLAIO-partners: Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Vlaamse Ruimtevaartindustrie vzw (VRI) en Flanders’ DC. Zij mogen elk een beperkt aantal starters (10-tal) aanmelden vóór 15 maart. Zij kennen het opzet van het experiment en helpen de starter in te schatten of het voorstel al dan niet kans maakt binnen deze oproep. Je vindt hier meer info en hun contactgegevens.

Pitch in mei

De voorstellen worden gescreend op de fit met de criteria en de starters worden begeleid vanuit de VLAIO-partners en de VLAIO bedrijfsadviseurs bij de uitwerking van hun ondernemersidee. De 80 meest beloftevolle starters mogen in mei meedingen naar de subsidie via een pitch. Na deze pitch zullen de 55 beste starters geselecteerd worden en de subsidie krijgen in juli.

Alle info vind je op vlaio.be/innovatieve-starterssteun.

Delen: