Enkele nieuwigheden voor ondernemers in 2020

Publicatiedatum
Hier sommen we enkele nieuwigheden op voor ondernemers aan het begin van het nieuwe jaar. En alvast een zeer ondernemend 2020 gewenst!
wensenkaartje voor 2020
  1. Versnelde btw-teruggave voor starters: Vanaf 1 januari 2020 kunnen starters die voldoen aan bepaalde voorwaarden een snellere procedure in het leven roepen om hun btw terug te vragen. Ze kunnen dit vanaf nu maandelijks aanvragen. Bovendien wordt de termijn om terug te betalen ingekort van drie tot twee maanden. 
  2. Wijzigingen aan de kmo-portefeuille: Belangrijk, het jaarlijkse plafond van deze subsidie ligt sinds 1 januari op 7.500 euro voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen. Het steunpercentage werd eind vorig jaar al verlaagd van 40 naar 30 procent voor kleine ondernemingen en van 30 naar 20 procent voor middelgrote ondernemingen. 
  3. Scan voor cybersecurity: Zijn de computers en netwerken van jouw onderneming goed beveiligd? Wat te doen in geval van een cyberaanval? Vanaf 2020 voorziet VLAIO een scan om te kijken hoe je onderneming scoort op vlak van cybersecurity, met daaraan een advies- of coachingstraject gekoppeld. Meer nieuws volgt in het voorjaar. 
  4. Goed nieuws voor de transportsector: De steunmaatregel voor ecologisch en veilig transport werd verlengd voor 2020. Eerder was er al het bericht dat de subsidie werd verhoogd tot 5.000 euro per motorvoertuig, met terugwerkende kracht voor de jaren 2017 en 2018.
  5. Ook goed nieuws voor houders van een vennootschap: Het nominaal belastingtarief daalt in 2020 naar 25 procent. In 2018 en 2019 was dit 29,58 procent en in 2017 nog 33 procent. Er is daarnaast ook een nieuw verlaagd tarief van 20 procent van toepassing op de eerste schijf van 100.000 euro, wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet er onder andere een voldoende grote brutobezoldiging worden uitgekeerd aan minstens één bedrijfsleider en moet het om een kleine vennootschap gaan. 
  6. Nieuwe benamingen voor vennootschappen: Sinds 1 januari 2020 gingen reeds enkele dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht van start, indien je je bestaande vennootschap door middel van een statutenwijziging hiermee nog niet in overeenstemming bracht. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we niet meer spreken van een bvba maar bv en cv in plaats van cvba.  
  7. Een kleine herinnering ook voor de meldingsplicht van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen: Volgens de laatste schattingen zijn er zo’n 100.000 vennootschappen en vzw’s waar dit nog niet in orde werd gebracht. Voorlopig verstuurt de FOD Financiën nog een herinnering in plaats van een boete. Ondernemingen zijn zo wel gewaarschuwd, want ze riskeren boetes tussen 250 en 50.000 euro. 

Delen: