Eigenaar van een vennootschap? Registreer je (verplicht) als UBO!

Publicatiedatum
Tegen 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap zich verplicht registreren in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner).
registreer je UBO's

UPDATE 1/09/2019: Dit artikel verscheen reeds in maart op www.vlaio.be. Slechts 2 op de tien bedrijven en vzw’s hebben tot nu toe hun uiteindelijke begunstigden laten registreren. De deadline om dit in orde te brengen - 30 september - komt echter in zicht. Voorlopig is van uitstel geen sprake.

Nieuwe anti-witwaswet

De nieuwe Belgische anti-witwaswet is eind oktober 2018 officieel in werking getreden. Eén van de gevolgen daarvan is de verplichte registratie van iedere UBO (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijke begunstigde). Oorspronkelijk werd het UBO-register in het leven geroepen als maatregel tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Het blijkt echter ook effectief te zijn voor het opsporen van fiscale fraude. Tegen 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap zich verplicht registreren in het UBO-register.

In het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid zijn er persoonlijke straffen voor de bestuurders verbonden aan het niet-naleven van de registratie. 

Wie zijn deze begunstigden?

De basisregel is dat een persoon die (on)rechtstreeks eigenaar is van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap (of stemrechten) een begunstigde is van die vennootschap. De UBO’s van een vennootschap zijn altijd natuurlijke personen. Bij vzw’s en stichtingen gaat het dan in principe over de leden van de raad van bestuur.

De Wet somt verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden op volgens de juridische entiteit waaraan ze verbonden zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten:

  1. vennootschappen
  2. (internationale) vzw’s en stichtingen
  3. trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts

Welke gegevens van UBO's geef ik door? En waar?

Eens het duidelijk is wie de UBO is, moet de vennootschap een aantal gegevens van die persoon doorgeven aan de overheid: naam, geboortedatum, verblijfsadres, nationaliteit en omvang van zijn/haar belangen.  De overheid verzamelt deze gegevens in het UBO-register. Daar worden ze 10 jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de vennootschap.

Voor de registratie kan je in gebruik maken van de online applicatie www.myminfinpro.be. Een gebruikershandleiding en FAQ voor de applicatie kan je hier vinden.

Wie kan deze gegevens zien?

De gegevens van de UBO zijn uiteraard toegankelijk voor de politie en de fiscus. Zij mogen deze gebruiken in het kader van onderzoek naar witwassen, fiscale fraude en financiering van terrorisme.

Ook jij hebt toegang tot het register maar dan wel in beperkte mate. Om de privacy (GDPR) van de UBO te beschermen worden bepaalde gegevens zoals bijvoorbeeld het adres en rijksregisternummer afgeschermd voor burgers. Gaat het over de UBO van een vzw, dan kan je als burger enkel toegang krijgen als je hiervan duidelijk het belang kan aantonen.

Hoe kan je je als ondernemer voorbereiden?

  1. Zorg voor een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde met een e-ID die de informatie in naam van de onderneming kan invullen via de applicatie.
  2. Zorg dat je over juiste en uitvoerige informatie beschikt over de uiteindelijke begunstigden van je onderneming.
  3. Zorg dat je over bewijsstukken beschikt waaruit blijkt dat je informatie toereikend, juist en actueel is.
  4. Zorg voor procedures binnen je onderneming zodat elke wijziging in de informatie over je uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

Meer informatie lees je op de website van de FOD Financiën.

Delen: