Versterk in 2020 de cybersecurity van jouw bedrijf

Publicatiedatum
Zijn de computers en netwerken van jouw onderneming goed beveiligd? Weet je wat te doen in geval van een cyberaanval? Vanaf 2020 voorziet VLAIO een scan om te kijken hoe je onderneming scoort op vlak van cybersecurity. Op basis daarvan werken we een advies- of coachingstraject uit.
toetsenbord met LED-lights

Bewustzijn en basiskennis

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits wil het bewustzijn en de basiskennis rond cybersecurity bij onze ondernemers en kmo’s versterken. In samenwerking met VLAIO zullen ondernemingen gescand worden om te bekijken op welk niveau van cybersecurity ze zich bevinden. Op basis daarvan kan dan een advies of coachingstraject uitgewerkt worden.

In het voorjaar 2020 komt er een website met tips & tricks, handleidingen, goede praktijken en filmpje hoe je kan omgaan met cybersecurity.

Hier lees je alles over het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity!

Hilde Crevits

Ondernemers en bedrijven gaan steeds meer de weg van digitalisering op, dat is ook noodzakelijk en juichen we toe. Maar het is niet zonder risico. Er is een degelijke beveiliging van je bedrijf nodig op het vlak van software en applicaties. Daarom maken we de komende maanden en jaren werk van een stimulerend beleid rond cybersecurity. 

Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie en Innovatie

Focus op onderzoek, implementatie en opleiding

In totaal wordt 20 miljoen euro voorzien voor cybersecurity per jaar. Daarbij horen ook de extra middelen om de ‘geletterdheid’ rond cyberbeveiliging bij bedrijven te verhogen:

  • 9 miljoen euro zal jaarlijks kunnen ingezet worden voor de ondersteuning van bedrijven. Dat gaat dan over onderzoek en kennisverspreiding.
  • 8 miljoen euro van het totale jaarlijkse bedrag gaat via Departement EWI naar basisonderzoek aan de universiteiten onder meer met het oog op de ontwikkeling van technologische bouwblokken om veilige communicatie te verzekeren. Concreet gaat dat over software- en applicatiebeveiliging, beveiliging van digitale platformen, …
  • Tot slot gaat er jaarlijks 3 miljoen euro naar specifiek opleidingsaanbod voor bedrijven, maar ook in het leerplichtonderwijs.

Het volledige persbericht kan je hier lezen.

Vlaamse kennisinstellingen hebben heel wat knowhow op dit domein. We willen dat die kennis ook goed doorstroomt naar het bedrijfsleven en de vele kmo’s. We willen ondernemers de kans geven om een scan van hun bedrijf te laten uitvoeren om te weten waar er eventueel nog sterkere beveiliging kan. Succesvol ondernemen in de digitale economie vraagt ook een goed cybersecurity in elk bedrijf.

Hilde Crevits
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie en Innovatie

Delen: