bv, bvba of bv/bvba? Wat zet je op je briefpapier?

Publicatiedatum
Op 1 mei 2019 trad de nieuwe vennootschapswetgeving in werking. Sommige bepalingen zijn dwingend en sowieso vanaf 1 januari 2020 van kracht, ook als je je statuten nog niet hebt aangepast. Eén van die dwingende bepalingen is de benaming van de rechtsvorm. Vanaf 1 januari spreken we dus niet meer over een bvba, maar een bv. Betekent dit dat je dan al je voorgedrukte briefpapier waar bvba op vermeld staat moet weggooien?
briefpapier

Nieuwe benamingen vanaf 1 januari 2020

Als je je bestaande vennootschap door middel van een statutenwijziging nog niet in overeenstemming brengt met het nieuwe vennootschapsrecht, dan ben je toch onderworpen aan de zogenaamde dwingende bepalingen. Eén van die bepalingen is het gebruik van de nieuwe benaming en afkorting van de rechtsvorm. Concreet betekent dit:

  • v.o.f. wordt vof (vennootschap onder firma)
  • comm. V. wordt commV (commanditaire vennootschap)
  • bvba wordt bv (besloten vennootschap)
  • cvba wordt cv (coöperatieve vennootschap)

Vennootschapsvormen die verdwijnen en hun statuten nog niet hebben aangepast, kunnen hun huidige rechtsvorm blijven gebruiken tot uiterlijk 1 januari 2024 of tot wanneer de statuten in overeenstemming werden gebracht met de nieuwe wetgeving. De nv blijft nv en hoeft met deze kwestie dus geen rekening te houden. 

Wat zet je op je briefpapier? 

Je bent verplicht om op al je documenten die je vennootschap uitstuurt (bijvoorbeeld facturen, algemene voorwaarden,…) de vennootschapsnaam en rechtsvorm te vermelden. Er bestaan echter geen richtlijnen over waar dit precies moet staan of hoe opvallend je dit moet vermelden. Heb je dus ook een commerciële naam, dan kan je die het best duidelijk vermelden en je vennootschapsnaam een wat minder prominente plaats geven.

Om discussies te vermijden, zorg je er best voor dat al je documenten vanaf 1 januari 2020 de correcte rechtsvorm vermelden. Wil je nu bijvoorbeeld echter een nieuwe bestelling plaatsen van voorgedrukt briefpapier, rekening houdend met de nieuwe wetgeving, dan mag je gerust al de nieuwe benaming vermelden. Er zijn immers geen sancties voorzien als je de benaming iets vroeger in gebruik neemt. Anderzijds hoef je niet al je oude briefpapier in de container te zwieren op 1 januari 2020. Ook als je je oude rechtsvorm nog wat langer gebruikt, voorziet de wet geen sanctie.

Delen: