Sluit verzekeringen af

Je kan verschillende verzekeringen afsluiten. Voorbeelden zijn: een brandverzekering, verzekering voor bedrijfsvoertuigen, verzekering tegen productaansprakelijkheid en bedrijfsschade.


Bepaalde verzekeringen zijn verplicht (bv. de autoverzekering). Over andere verzekeringen kan je vrij beslissen ze af te sluiten of niet.

Opgelet: De sociale rechten van een zelfstandige zijn niet helemaal gelijk aan die van een werknemer. Om dezelfde rechten te genieten als een werknemer, kan je bijkomend verzekeren (als aanvulling op de rechten die je hebt als zelfstandige). Voorbeelden:

  • een verzekering 'gewaarborgd inkomen' biedt meer bescherming bij ziekte
  • een verzekering ‘vrij aanvullend pensioen’ verbetert je pensioenopbouw

Meer info vind je bij de verzekeraars en de sociale verzekeringsfondsen