nog te vervangen

Jongeren en ondernemen

Wie kan jou als jonge ondernemer helpen?

Waar vind je ondersteuning om je idee verder uit te werken? Wie kan jou helpen om de haalbaarheid van je project te bekijken? Hoe kan je een netwerk uitbouwen en verbreden? Waar kan je terecht met allerlei vragen?

Ondersteuning in 10 studentensteden

In 10 studentensteden valt heel wat te beleven voor iedere student die zin heeft om te ondernemen.

Heb je een vaag idee en wil je weten of ondernemen iets voor jou is? Of weet je al duidelijker wat je wil, maar heb je ergens hulp bij nodig om vooruit te geraken? In deze 10 studentensteden zal je zeker en vast vinden wat je zoekt om je ondernemende plannen te laten groeien. De aangeboden ondersteuning kan sterk verschillen van stad tot stad:

 • je kan er deelnemen aan workshops of netwerkmomenten
 • je kan er begeleiding, advies en coaching krijgen
 • je kan er terecht met al je vragen over ondernemen
 • ...

Heel wat lokale actoren hebben zich gegroepeerd om studenten ondernemender te maken en hen te helpen bij hun eerste stappen naar ondernemerschap. Neem een kijkje per stad bij wie je terecht kan en wat het ondersteuningsaanbod inhoudt:

Ondernemen als student

Ondersteuning vanuit je eigen onderwijsinstelling

Of je nu een vaag idee hebt, of al concreter weet wat je wil doen… Bij heel wat instellingen kan je terecht voor ondersteuning en initiatieven om je ondernemende ideeën te ontwikkelen: 

 • Je vindt er een klankbord voor je ideeën en kan er feedback krijgen
 • Je kan er hulp en ondersteuning vinden bij de verdere uitwerking van je idee of plan
 • Je vindt er de weg naar de juiste mensen voor juridisch, fiscaal of ander advies
 • Je hoort er handige tips van ervaren ondernemers
 • Je kan er coaching krijgen
 • Je kan gebruik maken van werkruimtes
 • Je kan er terecht als je nog teamgenoten zoekt voor jouw onderneming
 • Je kan ervaringen uitwisselen met andere ondernemende studenten of jonge ondernemers

Het ondersteuningsaanbod kan sterk verschillen. Bevraag bij je eigen instelling waarvoor je er terecht kan:

Heel wat hoger onderwijsinstellingen bieden onder bepaalde voorwaarden faciliteiten voor student-ondernemers die hun studie wensen te combineren met ondernemerschap. Als ondernemende student kan je zo je studieverplichtingen beter afstemmen op je zelfstandige activiteit (bv. door het verplaatsen van examens of stages, vervangopdrachten voor permanente evaluaties, …).

Verwar dit intern statuut student-ondernemer niet met het statuut student-zelfstandige.

Studentencoöperatie Gentrepreneur Company

Ben je student binnen Arteveldehogeschool, HoGent en UGent, tussen 18 en 25 jaar oud en vind je ondernemerschap interessant? Heb je een idee, maar zie je het niet zitten om dit avontuur alleen aan te gaan? Studentencoöperatie Gentrepreneur Company wil studenten met een ondernemerswens, die de stap naar het opstarten van een eigen onderneming te groot vinden, een structuur aanbieden waarbij ze kunnen ondernemen tijdens het studeren.

De coöperatie is een veilige student-ondernemershaven, aangezien zij tijdelijk jouw ondernemersrisico overneemt. Je kan voor je facturatie gebruik maken van het ondernemingsnummer van Gentrepreneur Company. De begeleiding op maat laat je toe je in het begin volledig toe te leggen op je kernactiviteiten. Bepaalde zaken zoals bv. de boekhouding worden door de coöperatie opgenomen. Geleidelijk neem je ook daar meer zaken in op, tot je het volledig zelf in handen hebt.

De doelstellingen en coöperatieve waarden die Gentrepreneur Company nastreeft omvatten het adviseren, begeleiden, coachen en ondersteunen bij de uitwerking van je ondernemersidee. Daarnaast stimuleert de coöperatie samenwerking en het delen van kennis en ervaringen.

Meer info: www.gentrepreneur.gent/the-company

Ondersteuning via studentenorganisaties

Er bestaan ook studentenorganisaties die zich toespitsen op ondernemende projecten. Bevraag welke ondersteuning ze jou kunnen bieden:

Jeugdhuizen met werking ondernemerschap voor jongeren

Je wil iets doen met je passie en stap voor stap groeien naar ondernemerschap toe? Heel wat jeugdhuizen kunnen je ondersteunen gedurende de weg die je aflegt vóór je echt gaat ondernemen.

Je kan terecht in 42 jeugdhuizen, verspreid over heel Vlaanderen. Je vindt er telkens een medewerker die jongeren prikkelt, uitdagingen geeft en begeleidt in het realiseren van hun ideeën. Een netwerk van organisaties en ondernemers die mee aan de kar trekken versterkt nog de aangeboden ondersteuning.

De ondersteuning die je bij je plaatselijk jeugdhuis krijgt, varieert. Je kan er:

 • ondernemers horen vertellen over hun ervaringen
 • nieuwe ideeën bedenken, ideeën uitwisselen of beter maken
 • je ondernemende ideeën aftoetsen bij andere jongeren of bij ervaren ondernemers en tips van hen krijgen
 • hulp krijgen bij het zoeken naar informatie of oplossingen
 • vergaderruimte, opslagruimte of een atelier gebruiken
 • de communicatiekanalen van het jeugdhuis gebruiken

Meer info: Formaat, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen: www.formaat.be

Jongerencoöperatie Haven

Durf je zelf nog niet de grote stap naar het opstarten van een onderneming te zetten? Je kan je ondernemingsidee ontwikkelen en uitproberen in de veilige en ondersteunende omgeving van de jongerencoöperatie Haven cvba. Zij geeft jongeren de kans te experimenteren met hun eigen project. Zo kan je op een veilige manier de levensvatbaarheid van je eigen onderneming testen én tegelijk groeien als ondernemer. 

Haven ondersteunt jongeren die ondernemerschap aan de dag leggen binnen hun jeugdhuis. Het jeugdhuis zelf heeft vaak niet voldoende mogelijkheden om jongeren te helpen bij het effectief realiseren en vermarkten van een ondernemingsidee. De jongerencoöperatie geeft de kans aan jongeren om hun idee uit te testen en hun eerste stappen te zetten als jonge ondernemer dankzij de coöperatieve structuur.

Meer info: de Haven-jeugdhuizen waar je een coach kan aanspreken, www.havencoop.be.

Ondersteuning in culturele of creatieve sectoren

Je kan terecht bij VLAIO en bij een aantal sectororganisaties. We vermelden hieronder een aantal van hen. Voor een volledig overzicht van het aanbod kan je een kijkje nemen op starten in de culturele en creatieve sectoren.

Kopiloot

Via het platform Kopiloot vind je als creatieve ondernemer de juiste experten die helemaal thuis zijn in de culturele en creatieve sectoren. Zij geven raad en advies of kunnen jou in een begeleidingstraject hun kennis en expertise doorgeven.

Kopiloot kan terugvallen op de kennis en expertise van allerlei soorten begeleiders met ervaring in de culturele en creatieve sectoren:

 • intermediairen die gratis raad geven, zoals het Cultuurloket of Flanders DC
 • experts in bv. intellectuele eigendom, vennootschapsvormen, prijszetting, ... die betalend advies verstrekken
 • ondernemers die zelf actief zijn in een innovatieve, culturele of creatieve sector; bv. een architect die graag een starter-architect begeleidt

Kopiloot is een initiatief van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Flanders DC.

Meer info: www.kopiloot.be

Flanders DC

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in mode- en designsector. We ondersteunen ondernemers uit de design- en modesector bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming via:
 

 • Ondernemersgids: een complete leidraad voor elke creatieve ondernemer, met praktische informatie en handige tools (bv. rond duurzame mode of prijszetting) om zelf aan de slag te kunnen. 
 • Met webinars kan je je skills bijschaven wanneer en waar je maar wil.
 • Online dossierpagina’s die je door het ganse traject begeleiden (alles over starten; alles over intellectuele eigendom; alles over duurzaamheid; …).
 • Advies of begeleiding op maat van jouw situatie, in alle fasen van je ondernemerschap
 • Aanbieden van een platform voor creatief talent, zoals ‘Ik Koop Belgisch’.
 • Acties voor de design- en modesector, zoals bv. Fashion Talks; ...
 • Een magazine met verhalen van, over en voor ondernemers in de design- en modesector, maar ook meer over de nieuwste trends en tips & tricks om zelf aan de slag te gaan. 
 • Activiteitenkalender voor de sector, waarbij je kan filteren op type activiteit en/of sector

 
Meer info: Flanders DC - De organisatie voor ondernemers in design en mode uit Vlaanderen 
 

Cultuurloket

Het Cultuurloket geeft eerstelijnsadvies aan individuen en organisaties actief in de culturele en creatieve sectoren. Je kan er terecht met vragen over zakelijke en juridische aspecten.

Hun aanbod bestaat uit:

 • een online kennisbank die bedrijfseconomische en juridische info verzamelt, nuttig voor de culturele sector (bv. over auteursrecht, de kunstenaar en zijn belastingen, prijszetting, maar ook praktische info zoals het transport van kunstwerken, ...)
 • adviesverlening, zowel telefonisch als via persoonlijke gesprekken
 • infosessies (bv. over contracteren en onderhandelen in de podiumkunsten) of rondetafelgesprekken, voor wie ook van gedachten wil wisselen met anderen
 • brochures en documenten over diverse thema's, zoals btw in de artistieke sector, crowdfunding, ...

Meer info: www.cultuurloket.be

Kunstenpunt

Kunstenpunt is een interface voor de kunsten uit Vlaanderen en Brussel. Het steunt en stimuleert de ontwikkeling van kunsten en beleid. 

Kunstenpunt adviseert en ondersteunt iedereen die professioneel actief is in de beeldende kunsten, podiumkunsten en/of muziek. Je kan er terecht voor:

 • vragen over het werkveld van de beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek
 • vragen over financiering, bv. via het Kunstendecreet
 • advies bij de ontwikkeling van je loopbaan als professioneel kunstenaar of kunstwerker

In de onlinegids Werken in de Kunsten vind je een antwoord op allerlei vragen. In de Kunstendatabank – die nog in opbouw is – vind je allerlei overzichten van makers, organisaties en activiteiten.

Meer info: www.kunsten.be

Wedstrijden

Ook via wedstrijden kan je coaching krijgen of je netwerk uitbouwen. Er bestaan heel wat wedstrijden voor (startende) ondernemers. Sommige geven de mogelijkheid om je project verder vorm te geven met de hulp van coaches, workshops, ... Deelname aan een wedstrijd heeft vele voordelen, naast de mogelijkheid om een prijs te winnen:

 • je kan begeleiding krijgen,
 • je krijgt feedback op je idee, plan of aanpak,
 • je kan workshops rond relevante thema's volgen die je plannen mee vorm helpen geven,
 • je hebt de mogelijkheid je netwerk uit te breiden met andere starters, ervaren ondernemers, financiers, ...

Vlajo, Unizo Onderwijs & Ondernemen en My Machine

Wil je samen leren ondernemen met andere studenten of leerlingen? Vraag je leerkracht of docent om deel te nemen aan de initiatieven van Vlajo, Unizo O&O of My Machine. 

Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en UNIZO Onderwijs & Ondernemen zijn 2 organisaties met onderwijsprogramma’s van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs: 

 • Unizo Onderwijs & Ondernemen heeft bijvoorbeeld Techclass en Plankgas
 • Vlajo heeft bijvoorbeeld Ondernemers voor de klas en Mini-ondernemingen. Met de Start Academy biedt Vlajo een combinatie van ideeënwedstrijd, workshops en coaching. De coaches onderzoeken mee het potentieel van jouw idee en helpen je idee marktklaar te maken.

My Machine Vlaanderen biedt een uniek initiatief aan waarin de samenwerking en interactie tussen de drie onderwijsniveaus centraal staat. Gedurende één school-/academiejaar bedenken kinderen lager onderwijs een droommachine, ontwikkelen studenten hoger onderwijs hiervoor een concept en maken leerlingen secundair onderwijs een werkend prototype. 

Andere organisaties en initiatieven van het VLAIO Netwerk

Tal van organisaties en initiatieven staan open voor iedereen die een opstart als ondernemer aan het overwegen is en wil voorbereiden:

 • Failing Forward avonden die de echte verhalen van succes, tegenslag en doorzetten, van ondernemers brengen,
 • Workshopreeksen en individuele begeleiding waar aan je ondernemingsplan gewerkt wordt en de haalbaarheid van je project onderzocht wordt: Starten, Start!, Bryo Stand Up voor studenten (trajecten waarin je jouw hele startproces doormaakt samen in een groep van medestudenten).
 • Sociale Innovatiefabriek biedt je ondersteuning als je een innovatieve oplossing hebt voor een maatschappelijke uitdaging
 • Voor mensen die werkloos zijn, is er Jumpstarters, waar je een rugzakje met €500 aan opleidingsbudget ter beschikking krijgt om je ondernemerscompetenties te versterken.
 • Start Me Up is een flexibel traject, waarbij je zelf de duurtijd en de samenstelling bepaalt. Je krijgt een persoonlijke coach en kiest zelf de learning snacks voor gerichte leermomenten rond onderwerpen die je boeien.

Alles is laagdrempelig, (gratis of tegen een lage instapkost), dankzij financiering door de Vlaamse overheid, Ontdek hier het volledige aanbod!

Ondernemen in Brussel

Wil je ondernemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Bij de dienst 1819 vind je de nodige informatie en ondersteuning. Naast de website is er een infolijn, maar ook collectieve infosessies. De dienst 1819 maakt je wegwijs in het Brusselse netwerk van instellingen en organisaties voor begeleiding van iedereen met een ondernemend project.  

Om jongeren in Brussel warm te maken voor ondernemerschap is er het project Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET). Ontdek het aanbod!

Erasmus voor jonge ondernemers

Erasmus voor jonge ondernemers (of voor wie ondernemer wil worden) is een Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers. Heb je plannen om ondernemer te worden of ben je recent gestart als ondernemer? Wil je hierrond ervaring opdoen in het buitenland, onder de vleugels van een ervaren ondernemer? Dan is Erasmus voor jonge ondernemers misschien is voor jou! Het biedt nieuwe en aspirant ondernemers de kans om te leren van ervaren ondernemers die kleine bedrijven runnen in een ander land van de Europese Unie.

De uitwisseling van ervaring vindt plaats tijdens een verblijf bij de ervaren ondernemer, van minimum 1 tot maximum 6 maanden.

Voordelen van deze internationale uitwisseling en on-the-job-training:

 • je verwerft nieuwe vaardigheden die nodig zijn om een onderneming op te starten
 • je legt internationale contacten
 • je leert een andere Europese markt en andere manieren van zakendoen kennen
 • je verbetert vaardigheden in jouw vakgebied
 • je ontdekt samenwerkingsmogelijkheden
 • je krijgt een beurs van de Europese Commissie

Wie kan deelnemen?

 • de jonge/aspirant ondernemer met verregaande plannen om te ondernemen of
 • de ervaren ondernemer

Het programma is dus mogelijk voor studenten en jongeren, zelfs nog voor ze effectief ondernemers worden. De jonge of aspirant ondernemer moet aan een aantal criteria voldoen. De jongere/student:

 • is nog geen eigen zaak gestart of is wel gestart maar de zaak is niet ouder dan drie jaar;
 • woont permanent in 1 van de lidstaten van de Europese Unie,
 • beschikt over een businessplan;
 • kan in de online tool motiveren waarom hij wil deelnemen,
 • moet voor minstens 1 en maximum 6 maanden in het buitenland zijn om die ervaring op te doen (spreiden over een periode van maximum één jaar is toegestaan),
 • is bereid mee te werken aan de ontwikkeling van het bedrijf van de gastondernemer,
 • is bereid de kosten van het verblijf in het buitenland die niet door de EU-beurs worden gedekt, zelf te dragen.

Meer informatie: 

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Ondersteuningsbureau van Erasmus voor jonge ondernemers: support@erasmus-entrepreneurs.eu