Bryo

Bryo is een initiatief van Voka dat werkt vanuit verschillende regio's. Wie deelneemt aan Bryo krijgt begeleiding bij de uitdagingen, problemen en beslissingen die startende ondernemers voor de voeten krijgen geworpen. Dat gebeurt via gezamenlijke activiteiten met gelijkgestemden en via individuele coaching. Het traject richt zich op ondernemers die zich in de fase voor, tijdens of kort na de opstart of overname van een eigen zaak bevinden.

Voor wie?

 • Bryo Stand Up richt zich op toekomstige ondernemers (pre-starters en starters) die de ambitie hebben een eigen bedrijf op te richten, maar ook op groeistarters die niet wachten tot hun idee volledig uitgewerkt is alvorens zich 100% te focussen op hun project. Deelnemers hebben nog geen gevalideerd businessplan en zullen tijdens dit traject hun ondernemingsplan uitwerken en hun (groei-)onderneming opstarten. Anderzijds richt Bryo Stand Up zich op studenten die willen kennismaken met de verschillende aspecten van het ondernemerschap.
 • Bryo Start Up richt zich op ondernemers die reeds gestart zijn met hun project en een jaarlijkse omzet tussen € 0 en € 100.000 realiseren. Bryo Start Up stelt niet het idee maar wel de persoon centraal. Dit traject heeft tot doel ondernemerstalent op te merken, uit te dagen en aan te moedigen tot bovengemiddelde ondernemersprestaties. Het richt zich op high potentials met ondernemersdrive en veel groeipotentieel.
 • Bryo Scale Up richt zich tot die ondernemers die ver gevorderd zijn met de opstart en met een jaaromzet tussen € 100.000 en € 1.000.000 realiseren. Voor hen is de eigen zaak een fulltime tijdsinvestering. Er is een marktklaar product dat zich al bewezen heeft en een schaalbaar businessmodel met een ontwikkelde bedrijfsstrategie voor de startfase.

Wat kan je verwachten?

Bryo Stand Up:

 • Een tiental intensieve werkbijeenkomsten in kleine groepen van tien à vijftien deelnemers onder begeleiding van een coach
 • Opdrachten
 • Individuele begeleiding

Bryo Start Up (tweejarig traject):

 • Maandelijkse samenkomsten met gedreven collega-ondernemers
 • Ontmoetingen met rolmodellen: ondernemers en experts met zinvolle ervaring en ideeën over het thema in kwestie. Die ontmoetingen zijn een buitenkans om een project in al zijn fasen af te toetsen
 • Een praktijkgerichte en interactieve aanpak
 • Individuele begeleiding en contactmomenten met een coach

Bryo Scale Up (eenjarig traject):

 • Maandelijkse samenkomsten met gedreven collega-ondernemers
 • Ontmoetingen met rolmodellen: ondernemers en experts met zinvolle ervaring en ideeën over het thema in kwestie. Die ontmoetingen zijn een buitenkans om een project in al zijn fasen af te toetsen
 • Een praktische en interactieve aanpak
 • Individuele begeleiding en contactmomenten met een coach

Hoe pakken we dit aan?

Een Bryotraject verloopt als volgt:

 • Intakegesprek met een Bryocoach. Er zijn per jaar ongeveer twee vaste instapmomenten per regio
 • Kick-off: een aftrapmoment waarbij de deelnemer kennis maakt met de andere ondernemers uit zijn groep
 • Maandelijkse groepssessies met focus op inhoud, kruisbestuiving, kennisuitwisseling en inspirerende rolmodellen
 • Individuele coaching en antwoord op je individuele vragen

Kostprijs?

 • Bryo Stand up: € 250 excl. btw
 • Bryo Start up: € 500 excl. btw
 • Bryo Scale up: € 850 excl. btw