Go4Business

Een goede voorbereiding biedt je als starter meer kans op slagen. En ook meer kans om te overleven. Go4Business van UNIZO bereidt kandidaatondernemers goed voor op wat er hen te wachten staat. De opmaak van een ondernemingsplan en haalbaarheidsstudie is daarbij een waardevol instrument, wat de stap naar het ondernemerschap vergemakkelijkt.

Voor wie?

  • Pre-starters (nog geen ondernemingsnummer) die graag begeleiding willen in de opmaak van hun ondernemingsplan en dit willen aftoetsen met een UNIZO expert, zodat ook de haalbaarheid van hun idee onder de loep genomen wordt.
  • Bijberoepers die graag de overstap willen maken naar een hoofdberoep. De ondernemer mag in dat geval nog geen personeel in dienst hebben en maximaal €707,87 sociale bijdragen per kwartaal betalen.

Wat kan je verwachten?

  • Begeleiding bij de opstartformaliteiten.
  • Inzicht in de eigen ondernemerscompetenties en kennis van het ondernemerschap.
  • Inzicht in vakkennis en/of waardevolle ervaringen.
  • Zicht op de sterktes en zwaktes van het ondernemingsplan.

Hoe pakken we dit aan?

  • Begeleiding via drie individuele adviesgesprekken.
  • Twee workshops voor het schrijven van je ondernemings- en financieel plan.
  • Analyserapport over de haalbaarheid van uw idee, met concrete tips en een timing voor de opstart van je onderneming.
Kostprijs
€ 150
Partner
UNIZO