Coronavirus: antwoord op veelgestelde vragen aan VLAIO

1. Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen wanneer mijn onderneming moeilijkheden ondervindt door het coronavirus?

Meer details over al deze maatregelen vind je in onze subsidiedatabank of op de pagina "Coronavirus - steun voor jouw bedrijf".

Corona hinderpremie

2. Kan de kmo-groeisubsidie ingezet worden om adviezen in te winnen naar aanleiding van eventuele gevolgen van het coronavirus?

De kmo-groeisubsidie ondersteunt kmo’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject bij een belangrijk kantelmoment. Die kennis in huis halen kan via een externe adviseur en/of het aanwerven van een strategisch profiel. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het corona-virus kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden. Meer info lees je hier. 

3. Wat als mijn samenwerking met een (buitenlandse) partner door de omstandigheden niet kan plaatsvinden?

Je kan overwegen eens een maatwerkbedrijf onder de arm te nemen. In Vlaanderen alleen al bieden zij 40.000 helpende handen en zijn ze actief in zeer diverse sectoren, zoals verpakking van food en non food, assemblage, elektronica, metaal- en houtbewerking, textiel, farma… Maatwerkbedrijven kunnen zich flexibel opstellen en kunnen zo antwoord bieden op jouw vraag. Je kan hier zoeken naar een maatwerkbedrijf, of jouw specifieke vraag rechtstreeks mailen naar info@groepmaatwerk.be.

4. De buitenlandse beurs waar mijn bedrijf aan zou deelnemen is geannuleerd. Wat nu?

Heel wat grote internationale beurzen nemen hun voorzorgsmaatregelen. Een aantal worden ook uitgesteld of afgeschaft. Zo besloot Flanders Investment & Trade (FIT) recent om de Vlaamse aanwezigheid op de Singapore Airshow (Singapore) te annuleren. Deze beslissing werd genomen nadat Singapore de waakzaamheid voor het coronavirus verhoogde. Je kan op exportadvies-corona.be van FIT meer informatie vinden over de impact van het coronavirus op internationaal ondernemen. Hier vind je informatie over welke activiteiten werden geannuleerd en welke extra maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.

5. Ik ben een voedingsbedrijf. Moet ik extra maatregelen nemen ten gevolge van het coronavirus?

Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met COVID-19 is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond.

6. Wat moet ik als bedrijfsleider doen als een medewerker besmet is?

Bij vermoeden van besmetting met COVID-19, moet een medewerker thuis blijven en zo snel mogelijk een huisarts consulteren. De behandelende arts zal verder de nodige maatregelen nemen om de patiënt te verzorgen en zo nodig te isoleren, en zijn of haar thuis- en werkomgeving zo goed mogelijk te beschermen tegen verdere besmetting.

7. Kan mijn bedrijf in quarantaine geplaatst worden als een medewerker besmet is geweest?

Collega’s die in contact geweest zijn met de besmette patiënt worden van nabij opgevolgd door de behandelende arts(en) volgens een welbepaalde procedure van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. De medische zorgverstrekkers zijn het best geplaatst om de ernst van de situatie goed te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Een quarantaine is echter een drastische en vaak ook complexe maatregel, die in de praktijk niet snel genomen wordt. 

8. Wat met een medewerker die terugkeert uit een land waar coronapatiënten gemeld zijn?

Medewerkers die terugkeren uit landen of regio's waar coronapatiënten zijn gemeld, kunnen gewoon weer aan het werk. Maar oplettendheid is geboden. Vertonen ze symptomen binnen de 14 dagen na terugkeer, moeten ze onmiddellijk thuis blijven, een huisarts bellen en hun reisgeschiedenis en symptomen vermelden. Ook hier zal de huisarts de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

9. Mag ik als werkgever mijn werknemers verplichten thuis te blijven?

Een werkgever kan niemand verplichten om vakantiedagen op te nemen, zelfs niet als jouw medewerker uit risicogebied terugkeert. Vakantie wordt altijd opgenomen in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Je kan wel vragen om te telewerken, maar de werknemer is hiertoe niet verplicht. Je kan als werkgever een personeelslid wel vrijstellen van werk, maar het loon blijft doorlopen.

10. Mag ik mijn werknemers nog laten reizen?

In sommige (delen van) landen gelden beperkende maatregelen omwille van het coronavirus. Je volgt best het reisadvies op van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze reisadviezen worden voortdurend bijgewerkt om reizigers in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

  • Reizen naar plaatsen waar het virus (nog) niet is, is veilig. 
  • Reizen naar risicogebieden, is niet verboden. Toch raden we je aan te bekijken of deze reis niet beter uitgesteld of geannuleerd wordt. In deze gebieden zijn ook veel faciliteiten gesloten en activiteiten afgelast. Maar de kans dat jouw medewerkers COVID-19 zouden oplopen, is beperkt.

Een dagelijkse update van risicogebieden binnen Europa vind je terug op de website van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

11. Hoe ga ik om met meetings?

Voor vergaderingen waarbij (niet alle) werknemers fysiek aanwezig moeten zijn, kan gebruik gemaakt worden van conference-calls. Hiervoor zijn verschillende technologische tools voorhanden zoals bijvoorbeeld Skype of Google Hangouts. Met de gratis versie kan je met beide tools met maximaal 10 personen tegelijk videochatten. 

12. Kan ik besmet raken als ik een pakketje uit China ontvang?

Uit eerdere analyses weten we dat coronavirussen niet lang overleven buiten het lichaam. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Mensen die pakketten uit China ontvangen, lopen dus geen risico het nieuwe coronavirus te krijgen. 

13. Heeft het zin om een mondmasker te dragen?

Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde. Meer weten over het nut van een mondmasker? Lees dan dit interview met dr. Steven Van Gucht, professor virologie en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Coronavirus.

Heb je nog andere vragen?

Je kan het VLAIO Contact Center bereiken via info@vlaio.be, whatsapp of telefoon 0800 20 555 (gratis nummer). 

Wij kunnen enkel antwoorden op ondernemersvragen. Met andere vragen kan je terecht op www.info-coronavirus.be.