bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Tips voor een veilige werkplek

Zorg voor een goede ventilatie

De WHO benoemt ventilatie als belangrijke factor om te voorkomen dat het virus dat COVID-19 veroorzaakt zich binnen kan verspreiden. Ook op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid lezen we dat het belangrijk is om voortdurend te ventileren en aanvullend te verluchten om de lucht in een gebouw gezond te houden. 

Ventileren is het voortdurend (24u op 24) verversen van de lucht. Je voert verse buitenlucht aan en voert vervuilde binnenlucht af. Bij voorkeur ventileer je via een gecontroleerd (mechanisch) ventilatiesysteem. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen is het onderhoud volgens de instructies van de fabrikant, met name voor de reiniging en vervanging van de filters, van essentieel belang. Zelfs met een mechanisch ventilatiesysteem kan je best nog steeds extra verluchten door ramen en deuren open te zetten. 

Luchtzuivering is een aanvullende maatregel maar kan niet ingezet worden als vervanging van ventilatie. Airco’s en ventilatoren zijn enkel nuttig in de strijd tegen de verspreiding van het virus als ze verwarmen of koelen met verse buitenlucht. 

Daarnaast is het belangrijk om de CO₂-concentratie in een ruimte op elk moment zo laag mogelijk te houden. Het is echter niet zo dat er bij een laag CO₂-gehalte geen infectierisico bestaat. Het aanschaffen van een CO₂-meter kan helpen bij het bepalen van de CO₂-concentratie maar kan dus zeker geen ventilatiesysteem vervangen. 

Kan het ventileren in jouw zaak nog beter en ben je bereid daarin te investeren, dan kan je beroep doen op enkele steunmaatregelen:

Lees zeker ook het advies op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.over ventileren en verluchten tijdens de corona-uitbraak.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: