bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Tips voor een veilige werkplek

Veilig naar de markt in jouw stad of gemeente. Tips voor lokale besturen.

Vanaf maandag 18 mei mogen de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten weer georganiseerd worden door de bevoegde gemeentelijke overheid. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat op een markt maximaal 50 kramen toegelaten zijn, en maximum één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam op de markt is toegelaten. De lokale overheid behoudt de autonomie om een markt te laten doorgaan, over de organisatie ervan en de inplanning. 

Zijn voorlopig niet toegelaten:

Bezoekers mogen voorlopig geen voeding of drank nuttigen op de markt. Jaarmarkten, avondmarkten, brocante- of rommelmarkten worden nog niet toegelaten. Een individuele ambulante activiteit mag wél worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats, mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.

Meer info via VVSG:

Elke markt is wat anders. Daardoor kunnen ook de regels wat verschillen van markt tot markt. Vlaams minister van economie Hilde Crevits heeft samen met VLAIO de laatste week uitvoerig overleg gepleegd met VVSG, met verschillende steden en gemeenten en met de koepelorganisatie van de markten. VVSG heeft ook een overzichtsdocument ‘Heropstart Ambulante handel' opgemaakt waarin we alle relevante informatie voor ambulante handel, markten en kermissen gebundeld hebben. Je kan dit document hier downloaden onder 'Heropstart'.

Toepasselijke regelgeving:

15 mei 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

We geven hieronder 10 algemene richtlijnen om als lokaal bestuur goed voorbereid te zijn:

 

posters 'veilig naar de markt'

Download hier onze posters 'Veilig naar de markt' in verschillende kleuren en formaten.

1. Zorg voor een goede voorbereiding

De lokale overheden bevragen zich grondig bij de marktkramers om een goed zicht te hebben op het aantal marktkramers dat zal komen opdagen. Het lokaal bestuur kan beslissen om een beurtrol in te stellen, waardoor het aantal kramen en dus ook het aantal bezoekers beperkt wordt. Indien het aantal kramen minder bedraagt dan op een normale marktdag licht het lokale bestuur de marktkramers tijdig in en maakt de nodige afspraken.

Belangrijk: De ambulante handelaar of marktkramer kan je vanaf 18 mei 2020 de corona hinderpremie van 160 euro krijgen voor de marktdagen waarop deze normaal aanwezig zou zijn, maar door de beperkingen nog steeds geen standplaats mag innemen. Hier lees je meer.

2. Dé basisregel: 1,5 meter afstand

Zorg dat iedereen steeds 1,5 m afstand houdt. Deze simpele regel is en blijft dé basisregel. Deze 1,5 meter geldt voor de wachtrij voor het betreden van de markt, voor de wachtrijen aan de kramen, en voor de looppaden. Voor markten specifiek heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat maximum één bezoeker per anderhalve lopende meter aan het kraam is toegelaten.

Marktkramers kunnen dan weer hun producten aanbieden aan bezoekers, maar voorlopig kan de markt geen sociale ontmoetingsplaats zijn. Daarom geldt ook op de markt - net als in de winkel - dat bezoekers alleen komen en niet langer winkelen dan noodzakelijk. Een volwassene mag wel een minderjarigen die onder hetzelfde dak woont of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

3. Creëer wat meer tijd

Indien mogelijk kan het lokaal bestuur ervoor kiezen om de openingsuren van de markt te verlengen om de bezoekers wat meer te spreiden. Het is wel belangrijk voldoende voorbereidingstijd te voorzien voor het opstellen van de veiligheidsinfrastructuur. Wees dus voorzichtig en plaats het startuur van de markt niet te vroeg. Het langer open laten van de markt is gemakkelijker. 

4. Creëer wat meer ruimte

Indien mogelijk kan het lokaal bestuur er ook voor kiezen om meer ruimte te voorzien. Dit kan door de kramen te verspreiden over extra pleinen of straten, of door aanpalende straten in te richten als aanloop- en wachtzone. In grotere steden en gemeenten is dit vandaag al vaak het geval.

5. Maak een aangepast marktplan, rekening houdende met de wettelijke modaliteiten

De nieuwe veiligheidsvoorschriften, in het bijzonder de regel van 1,5 meter afstand, vragen om een aanpassing van het marktplan. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat één markt maximaal 50 kramen bevat. Het lokale bestuur is het beste geplaatst om te bepalen hoe dat marktplan eruit ziet, rekening houdende met deze wettelijke modaliteiten. Het gaat dan over:

  • een veilige afstand tussen de kramen (bij voorkeur 2m tussen aansluitende kramen)
  • De wandelgangen tussen standhouders rechts en links of tegenover een gevel of ander obstakel hebben een breedte van minstens 4 meter (standaard voor interventies).
  • de inrichting van de ingangen en uitgangen. 

Zorg ervoor dat de marktbezoekers duidelijk zien waar de wachtrijen zijn en waar de doorlooppaden zijn. Maak goede afspraken met de marktkramers wie de nodige signalisatie aanbrengt om de wachtrijen veilig te  in te richten. Het gaat dan over lijnen, stippen of andere markeringen om de minimum 1,5 meter afstand in de wachtrijen duidelijk te maken. 

 

Tip: Een marktplan voor je gemeente maken? 

Via de ArcGis tool kan je online gratis digitale marktplannen maken en beheren. Check onze handleiding voor de GIS-verantwoordelijke van de gemeente om het digitaal marktplan te maken, of die voor de marktleider om het digitaal marktplan te beheren.

 

6. Stel een circulatieplan op met éénrichtingsverkeer

Ontwikkel een circulatieplan zodat marktbezoekers niet onnodig met mekaar in contact komen. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om te werken met éénrichtingsverkeer, en met afzonderlijke in- en uitgangen tot en van de markt. Een afwijking hierop kan maar moet goed gemotiveerd worden en in functie zijn van de specifieke lokale situatie, waarbij wordt aangegeven op welke manier de veiligheid via een alternatief schema nog beter wordt gegarandeerd. Gebruik grondmarkeringen, linten en – indien nodig – fysieke barrières (nadar) om het parkoers aan te geven.

7. Zorg voor vlotte mobiliteit 

Het circulatieplan wordt goed afgestemd met de doorstroom van fietsers, bussen of trams van De Lijn. Ook in de ondergrondse parkeergarages, vooral bij de betaalautomaten onder de markten, zorgt de gemeente dat de social distancing gerespecteerd wordt. 

voorbeeldschema circulatie op de markt
voorbeeldschema circulatie op de markt

8. Controleer het aantal bezoekers 

Als lokaal bestuur moet je een organisatie of een systeem invoeren om te controleren hoeveel klanten op de markt aanwezig zijn. Het helpt om het aantal in- en uitgangen te beperken zodat bezoekers maximaal op een gecontroleerde en voorspelbare manier de markt betreden. Er kan voorzien worden in een filtersysteem aan de ingangen van de markten om indien nodig het aantal bezoekers te beperken. Het is ook aangewezen om op de markt zelf politie, stadswachten, ander gemeentepersoneel of stewards in te zetten om bezoekers te begeleiden, informatie te verstrekken en toezicht te houden.

Bezoekers mogen voorlopig geen voeding of drank nuttigen op de markt.

9. Zorg voor voldoende hygiënische voorzieningen

Als bevoegde gemeentelijke overheid ben je verplicht middelen ter beschikking te stellen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgangen van de markt. Bij grotere markten is het aangewezen te voorzien in extra centrale hygiënische posten. Maak op voorhand een goede inschatting of het noodzakelijk is om ook mobiele toiletten te voorzien zolang de horeca nog gesloten is. 

Wees waakzaam dat marktkramers en hun personeel zich houden aan het verplichte mondmasker (of een alternatief in stof) tijdens het uitbaten van hun kraam. Ook zij moeten middelen voor de noodzakelijke handhygiëne voorzien voor hun personeel én voor hun klanten.

10. Communiceer tijdig en duidelijk

Communiceer over de genomen maatregelen via alle kanalen van de gemeente en via de media. Voorzie op de markt zelf duidelijke en zichtbare info voor de bezoekers via borden, signalisatie, markeringen,…en stel je beschikbaar voor vragen van marktkramers. 

Om je hierbij te helpen, stelt VLAIO enkele posters 'Veilig naar de markt' ter beschikking in verschillende kleuren en formaten. Download ze hier.

 

Veilig winkelen in jouw stad of gemeente. 10 richtlijnen voor lokale overheden

Sinds 11 mei 2020 mogen alle winkels open, onder strikte voorwaarden. De gezondheid van de burger is bezorgdheid nummer één. De beperkingen in het aantal bezoekers aan een winkel, en de tijdslimiet van 30 min, maken duidelijk dat het voorlopig nog te vroeg is voor uitgebreid belevenisshoppen of funshoppen. Een massale opkomst moet vermeden worden. In deze fase ligt de focus op functioneel en lokaal winkelen. Check hier de 10 tips van VLAIO voor lokale besturen bij het heropenen van de winkelkern.

 
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: