Hinderpremie voor marktkramers

Publicatiedatum
Marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt nog niet kunnen opstarten, kunnen een beroep doen op de corona hinderpremie. Zo krijgen ze per extra sluitingsdag 160 euro.
bloemen op de markt

Voorlopig maximaal 50 kramer per markt

Sinds maandag 18 mei mogen de dagelijkse, wekelijks en tweewekelijkse markten opnieuw doorgaan. Het lokaal bestuur heeft de eindbeslissing en de verantwoordelijkheid over de organisatie. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de opstart. Eén daarvan is dat er maximum 50 kramen per markt zijn toegelaten. Voor veel markten is dat geen probleem aangezien er ook voor de coronacrisis minder dan 50 kramen waren. Maar voor een aantal markten betekent dit dat er slechts een deel van alle kramen toegelaten zullen worden. Het lokale bestuur beslist zelf over de organisatie daarin. Dat kan bijvoorbeeld door met een beurtrol te werken.

160 euro voor elke sluitingsdag

Als ambulante handelaar (of marktkramer) kan je vanaf 18 mei 2020 de corona hinderpremie van 160 euro krijgen voor de marktdagen waarop je normaal aanwezig bent maar nog steeds geen standplaats mag innemen. Ook ambulante handelaars die hun gebruikelijke standplaats langs de openbare weg nog niet mogen innemen kunnen deze premie aanvragen.

Aan te vragen vanaf 12 juni

De aanvraag voor de bijkomende dagpremies van de corona hinderpremie moet ingediend worden door de ambulante handelaar (of marktkramer) via een webformulier dat we op de VLAIO website ter beschikking stellen. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 12 juni 2020 voor de 4 weken voorafgaand.

Hierbij zal je als ambulante handelaar moeten aangeven voor welke dagen je geen standplaats kan innemen. Je moet hiervoor ook een attest vragen aan je gemeente en dit attest mee opladen. Het standaardattest voor de steden en gemeenten zal jij maar ook je stad of gemeente op deze VLAIO website kunnen downloaden.

Meer informatie en aanvragen.

 

Veilig naar de markt.
10 tips voor marktkramers en lokale besturen

Om de gezondheid van iedereen te beschermen tijdens een bezoek aan de lokale markt, moeten enkele veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. We vatten via vlaio.be/heropstart de 10 voornaamste regels samen. Je vindt hier:

 

Delen: