bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Betalingsverplichtingen uitstellen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.  

De overheid heeft verscheidene maatregelen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Fiscale verplichtingen

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Heb je tijdelijk financiële moeilijkheden? Je kan een afbetalingsplan aanvragen bij de Fiscus als je kampt met tijdelijke betaalproblemen.

Ook in het kader van de energiecrisis voorziet de Federale regering verschillende ondersteuningsmogelijkheden zoals Flexiele afbetalingsplannen. We houden je hierover op de hoogte via de nieuwsbrief van de Subsidiedatabank en de maatregel Fiscale steun tijdens crisissituaties.

Uitstel van betaling van belastingen

De federale regering heeft ook een uitstel van betaling van belastingen aangekondigd. We houden je hierover op de hoogte via de niewusbrief van de Subsidiedatabank en de maatregel Fiscale steun tijdens crisissituaties.

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen 

Ondervind je als werkgever door de crisis moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, dan kan je bij de RSZ ook minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen.

In het kader van de energiecrisis worden er opnieuw bijzondere minnelijke afbetalingsplannen mogelijk gemaakt voor het derde en vierde kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2023. 

Meer informatie over deze afbetalingsplannen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen 

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep en kamp je met betalingsmoeilijkheden, dan kan je in bepaalde situaties een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen. Dit kan als je tijdelijke financiële of economische moeilijkheden hebt of als je actief bent in een sector in crisis.

Ben je als zelfstandigen zwaar getroffen door de energiecrisis dan zijn er volgende mogelijkheden:  

  • Je kan een schriftelijke aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds om de betaling van je sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal van 2022.
  • Via een vereenvoudigde procedure kan je een vermindering vragen van de voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op de beroepsinkomsten 2019) als je geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen dan de inkomsten van 2019.
  • Als je de bijdrage voor het vierde kwartaal van 2022 niet kan betalen, kan je hiervoor aan jouw sociaal verzekeringsfonds een afbetalingsplan vragen.
  • Je kan een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal van 2022. Je moet wel zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) zijn.

Meer informatie over deze mogelijkheden.

Tijdelijke werkloosheid

Voor de meeste bedrijven wegen de loonkosten zwaar door in de uitgaven tijdens crisisperiodes. Via het regime van 'Tijdelijke werkloosheid' kan je ook deze kost tijdelijk verminderen.

Tot 30 juni 2022 konden werkgevers alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg waren van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Een aantal versoepelingen die gedurende de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht werden ingevoerd blijven (tijdelijk) van toepassing. Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid.

In het kader van de energiecrisis kunnen energie-intensieve bedrijven van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, dat soepeler is dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Meer informatie in het infoblad E5 ‘Bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven’.

Daarnaast bestaan er nog de gewone stelsels van Tijdelijke werkloosheid die je kan raadplegen op de RVA website > Tijdelijke werkloosheid.

Huurkosten

Ook in crisissituaties blijft de betaling van de huur verder lopen. Zowel de huurders als de verhuurders hebben er baat bij om in moeilijke periodes vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Tracht in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.

Leverancierstermijnen

Is het door onvoorziene omstandigheden moeilijk om jouw leverancier op tijd te betalen? Tracht dan de betalingstermijnen te heronderhandelen met je leverancier. In een goede commerciële relatie heeft ook jouw leverancier belang bij het verder voortbestaan van jouw onderneming. Daarom kan jouw leverancier open staan voor een versoepeling van de betalingstermijnen. Besef wel dat het tijdelijk niet betalen voor jou wel liquiditeitsruimte biedt, maar tegelijkertijd liquiditeitskrapte creëert bij jouw leverancier.