bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Betalingsverplichtingen uitstellen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.  

De overheid heeft verscheidene maatregelen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Heb je tijdelijk financiële moeilijkheden? Je kan een afbetalingsplan aanvragen bij de Fiscus als je kampt met tijdelijke betaalproblemen. Hier lees je meer over het afbetalingsplan voor fiscale schulden.

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen 

Ondervind je als werkgever door de crisis moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, dan kan je bij de RSZ ook minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen. Meer informatie over deze afbetalingsplannen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen 

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep en kamp je met betalingsmoeilijkheden, dan kan je in bepaalde situaties een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen. Dit kan als je tijdelijke financiële of economische moeilijkheden hebt of als je actief bent in een sector in crisis. Ook voor de Brexit gelden er betalingsfaciliteiten. Meer informatie over deze mogelijkheden.

Tijdelijke werkloosheid

Wie door de coronacrisis zijn werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk niet kan tewerkstellen, kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2022. Deze maatregel geldt nu ook voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De werknemers genieten van een tijdelijk verhoogde RVA-uitkering van 70%, en een supplement van € 5,74 per dag, ten laste van de RVA. 

Moet je als werknemer een kind opvangen ten gevolge van de (gedeeltelijke) sluiting van de school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten, dan kan je ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ook als het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken kan hiervan worden gebruik gemaakt. Ook deze maatregel is verlengd tot eind juni 2022.

Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vind je in de Subsidiedatabank.

Huurkosten

Door de coronacrisis hebben heel wat winkeliers en handelaars hun pand tijdelijk verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. Ook deze uitgavenpost kan je tijdelijk verminderen:

Onderling akkoord huurder- verhuurder

VLAIO adviseert zowel de huurders als de verhuurders om op dit ogenblik vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Het beste op dit ogenblik is om in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.

Overbruggingslening

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 uitbraak. Via de overbruggingslening kunnen Vlaamse kmo's investeringen financieren die ze moeten doen voor het meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en ventilatie) of andere duurzame goederen, het vernieuwen van onverkochte voorraden en voor het dekken van andere doorlopende vaste kosten zoals handelshuur en diensten, herbevoorrading en de heropstart van activiteiten van steunaanvragers. De rente zal 1% bedragen. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000. Deze maatregel kan je aanvragen vanaf 28 februari om 14 u. Meer informatie over de Overbruggingslening.

Leverancierstermijnen

Is het door de coronacrisis of andere onvoorziene omstandigheden moeilijk om jouw leverancier op tijd te betalen? VLAIO adviseert je de betalingstermijnen te heronderhandelen met je leverancier. In een goede commerciële relatie heeft ook jouw leverancier belang bij het verder voortbestaan van jouw onderneming. Daarom kan jouw leverancier open staan voor een versoepeling van de betalingstermijnen. Besef wel dat het tijdelijk niet betalen voor jou wel liquiditeitsruimte biedt, maar tegelijkertijd liquiditeitskrapte creëert bij jouw leverancier.