Nog te vervangen

Tips voor contact met jouw bank

Kom met een goed project en geef zoveel mogelijk zekerheid over jouw terugbetaalcapaciteit

Een goed ondernemingsplan

Om financiële partners te overtuigen is een goed ondernemingsplan noodzakelijk. Het ondernemingsplan omschrijft duidelijk de plannen van de onderneming: welke activiteiten wens je in welke markt te realiseren? Je geeft dit weer aan de hand van een omgevingsanalyse en een hieraan gekoppeld commercieel, organisatorisch en financieel plan.

Het financiële luik geeft een duidelijk overzicht van de investeringen, de kosten en de opbrengsten die worden voorzien. Worden er voldoende financiële middelen geraamd en is de terugbetaling van vreemde middelen haalbaar? Antwoorden op deze vragen dient de bank te kunnen terugvinden in jouw ondernemingsplan, waarbij je best ook een kasplan per maand toevoegt.

Gebruik ons startkompas als basis voor de opmaak van je ondernemingsplan. Het startkompas brengt de haalbaarheid van je project in kaart. Voor het opmaken van een financieel plan kan je een beroep doen op jouw boekhouder. Daarna werk je je plan verder uit aan de hand van de aanbevelingen in de Gids voor het opstellen van een ondernemingsplan.

Heb je nood aan individuele begeleiding bij de opmaak van je ondernemingsplan, kijk dan zeker op de expertisedatabank voor verschillende begeleidingsinitiatieven.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: