Nog te vervangen

Tips voor contact met jouw bank

Toon aan dat je zelf in je project gelooft

Zorg voor genoeg eigen inbreng

Voor andere kapitaalverschaffers is de mate waarin je bereid bent om zelf ook met eigen middelen te investeren in jouw project een van de meest cruciale beoordelingscriteria.

Weet ook dat een bank meestal stevige waarborgen vraagt. Je kan door onderpand en voldoende eigen inbreng, de prijs van jouw krediet drukken aangezien het risico voor de bank zal dalen (voor meer informatie zie ook de pagina's over de Bazel II en III-normen op deze website).

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: