Nog te vervangen

Tips voor contact met jouw bank

Kredieten met langere looptijd zijn duurder

Banken neigen ertoe om alleen aan kredietnemers met een goede rating langlopende kredieten te verstrekken.

Prijs krediet afhankelijk van looptijd

Bij de berekening van de prijs houden bijna alle banken rekening met de looptijd van een krediet. Langere looptijden brengen grotere onzekerheden met zich mee, waardoor de interestpercentages van kortlopende kredieten gewoonlijk lager zijn dan voor langlopende kredieten.

Ook hier speelt het Bazel II-akkoord en in de toekomst het Bazel III-akkoord een rol. In het algemeen neigen banken ertoe om alleen aan kredietnemers met een goede rating langlopende kredieten te verstrekken.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: